ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sparingly

S P EH1 R IH0 NG L IY0   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sparingly-, *sparingly*, sparing
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Use it sparingly.ใช้อย่างประหยัดละ The Labyrinth of Gedref (2008)
They know how to use it sparingly.พวกเขารู้วิธีการใช้น้ำอย่างประหยัด Home (2009)
We agreed to test sparingly on one subject.เราตกลงกันแล้วว่าจะทดสอบลิงที่ละตัวเท่านั้น Rise of the Planet of the Apes (2011)
- so I have to consider using apologies sparingly.ดังนั้นผมจึงต้องคำนึงถึงการใช้คำขอโทษเท่าที่จำเป็น Apéritif (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sparinglyKano, pretending to cry has impact from being used sparingly!

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yāng prayat) EN: use water sparingly   FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้อย่างประหยัด[v. exp.] (chai yāng prayat) EN: use sparingly   FR: utiliser avec parcimonie

CMU English Pronouncing Dictionary
SPARINGLY    S P EH1 R IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sparingly    (a) spˈɛəʴrɪŋliː (s p e@1 r i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜し気無く;惜し気なく[おしげなく, oshigenaku] (adv) generously; unsparingly; lavishly [Add to Longdo]
頭ごなし[あたまごなし, atamagonashi] (adv) unsparingly; without listening to the other party; without giving the other party a chance to explain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sparingly
   adv 1: to a meager degree or in a meager manner; "these voices
       are meagerly represented at the conference"; "the area is
       slenderly endowed with natural resources" [syn:
       {meagerly}, {sparingly}, {slenderly}, {meagrely}] [ant:
       {amply}, {fully}, {richly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top