ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spüren

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spüren-, *spüren*
German-Thai: Longdo Dictionary
spüren(vi, vt) |spürte, hat gespürt| รู้สึกถึง, รับความรู้สึก, รับรู้ เช่น Du sollst spüren, daß sie immer für dich da ist. นายควรรับรู้ไว้ว่าเธออยู่ตรงนี้เสมอสำหรับนาย (สังเกตความแตกต่างระหว่าง spüren และ fühlen โดยมาก fühlen ใช้บ่งความรู้สึกทางร่างกาย เช่น Ich fühle mich schlecht.ซึ่งจะไม่พูดว่า Ich spüre schlecht. ), See also: Related: fühlen

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufspüren {n}tracing; tracking [Add to Longdo]
aufspüren; finden; ausfindig machento detect [Add to Longdo]
aufspüren; nachspüren | aufspürend; nachspürend | aufgespürt; nachgespürt | spürte aufto trace | tracing | traced | traced [Add to Longdo]
aufspürento divine [Add to Longdo]
aufspüren | aufspürendto ferret | ferreting [Add to Longdo]
aufstöbern; aufspüren | aufstöbernd; aufspürend | aufgestöbert; aufgespürtto track down | tracking down | tracked down [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; wahrnehmen; spüren | empfindend; fühlend; wahrnehmend; spürend | empfunden; gefühlt; wahrgenommen; gespürtto sense | sensing | sensed [Add to Longdo]
empfinden; fühlen; spürento experience [Add to Longdo]
fühlen; spüren; verspüren; empfinden | fühlend; spürend; verspürend; empfindend | gefühlt; gespürt; verspürt; empfunden | er/sie fühlt; er/sie spürt | ich/er/sie fühlte; ich/er/sie spürte | er/sie hat/hatte gefühlt; er/sie hat/hatte gespürt | sich bestens fühlento feel {felt; felt} | feeling | felt | he/she feels | I/he/she felt | he/she has/had felt | to feel in the pink [Add to Longdo]
nachspürento trace [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top