ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soothing

S UW1 DH IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soothing-, *soothing*, sooth
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soothing(ซูธ'ธิง) adj. มีลักษณะ (ปลอบ,ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ประโลมใจ,ทำให้บรรเทา,ลด), Syn. relieving, alleviative, emollient

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soothingIn order to relax I need to listen to soothing music.
soothingI often listen to soothing music in order to relax.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชด[chot] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine
ชดช้อย[chotchōi] (adj) EN: gentle ; affectedly graceful ; soothing ; fine  FR: gracieux
กล่อมใจ[klǿmjai] (v) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince  FR: persuader ; convaincre

CMU English Pronouncing Dictionary
SOOTHING S UW1 DH IH0 NG
SOOTHINGLY S UW1 DH IH0 NG L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soothing (v) sˈuːðɪŋ (s uu1 dh i ng)
soothingly (a) sˈuːðɪŋliː (s uu1 dh i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
慰撫[いぶ, ibu] (n,vs) pacification; soothing [Add to Longdo]
鼻薬[はなぐすり, hanagusuri] (n) (1) nose medicine (e.g. nasal spray); (2) bribe; hush money; (3) soothing sweets (for a child) [Add to Longdo]
癒し;癒やし[いやし, iyashi] (n,adj-no) healing; soothing; therapy; comfort; solace [Add to Longdo]
癒し系[いやしけい, iyashikei] (n,adj-no) therapy; healing; rejuvenating; refreshing; soothing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soothing
   adj 1: affording physical relief; "a soothing ointment for her
       sunburn"
   2: freeing from fear and anxiety [syn: {assuasive}, {soothing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top