ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

somber

S AA1 M B ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -somber-, *somber*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
somber(adj) มืดครึ้ม, Syn. cloudy, shady
somber(adj) ทึม (สี), Syn. gray
somber(adj) มืดมน, See also: ซึมเศร้า, Syn. melancholy, dreary

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
somberWe heard somber hollow sounds from the cave.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มอ(adj) gray, See also: somber, Syn. มัวๆ, มัว, Example: เพราะเขานุ่งผ้าโสร่งสีมอๆ จึงทำให้เสื้อที่สวมอยู่พลอยซอมซ่อไปด้วย, Thai Definition: สีมัวๆ อย่างสีดำเจือขาว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้ำ[khlam] (adj) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre = somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty  FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มอ[mø] (adj) EN: gray ; somber  FR: gris cendré

CMU English Pronouncing Dictionary
SOMBER S AA1 M B ER0
SOMBERLY S AA1 M B ER0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
somber (n) sɒmbər (s o m b @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing [Add to Longdo]
暮色蒼然[ぼしょくそうぜん, boshokusouzen] (adj-t,adv-to) dusky; somber light of a gathering dusk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 somber
   adj 1: lacking brightness or color; dull; "drab faded curtains";
       "sober Puritan grey"; "children in somber brown clothes"
       [syn: {drab}, {sober}, {somber}, {sombre}]
   2: grave or even gloomy in character; "solemn and mournful
     music"; "a suit of somber black"; "a somber mood" [syn:
     {somber}, {sombre}, {melancholy}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top