ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

solitude

S AA1 L AH0 T UW2 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -solitude-, *solitude*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
solitude(n) การอยู่โดดเดี่ยว, See also: การอยู่ลำพัง, Syn. isolation, privacy, withdrawal
solitude(n) การอยู่โดดเดี่ยว, See also: การอยู่ลำพัง, Syn. isolation, seclusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
solitude(ซอล'ลิทูด) n. การอยู่โดดเดี่ยว,ความสันโดษ,ความอ้างว้าง,สถานที่วังเวง., See also: solitudinous adj. solitudinarian n., Syn. privacy

English-Thai: Nontri Dictionary
solitude(n) ความสันโดษ,ความเปล่าเปลี่ยว,ความอ้างว้าง,ความโดดเดี่ยว

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Solitudeaสันโดษ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
solitudeHe likes to spend some time in solitude every day.
solitudeI like to go to a cabin in the woods to enjoy solitude.
solitudeSome people enjoy solitude.
solitudeThe misanthrope enjoys his solitude.
solitudeWe shouldn't confuse solitude with isolation. They are two separate things.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเหงา(n) loneliness, See also: solitude, desolation, isolation, seclusion, Syn. ความว้าเหว่, Example: คนในวัยผู้ใหญ่มักจะเกิดความเหงาและเหนื่อยหน่ายในช่วงบั้นปลายของชีวิต, Thai Definition: ความรู้สึกเปลี่ยวใจหรือเปล่าเปลี่ยวไม่คึกคัก
ความสันโดษ(n) solitude, See also: retirement, privacy, Syn. ความโดดเดี่ยว, Example: เขาอยู่ในความมืดเพียงลำพังมีความสุขอยู่กับความเหงาและความสันโดษ, Thai Definition: การอยู่คนเดียวหรือห่างไกลจากชุมชน
ความโดดเดี่ยว(n) solitude, See also: isolation, solitary, seclusion, Syn. ความเดียวดาย, ความอ้างว้าง, ความเปล่าเปลี่ยว, Example: คุณยายรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวเมื่อถูกลูกหลานพามาทิ้งไว้ที่บ้านพักคนชรา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสันโดษ[khwām sandōt] (n) EN: solitude ; retirement ; privacy ; seclusion  FR: solitude [f]
ความวิเวก[khwām wiwēk] (n) EN: solitude
วิเวก[wiwēk] (n) EN: solitude ; seclusion

CMU English Pronouncing Dictionary
SOLITUDE S AA1 L AH0 T UW2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
solitude (n) sˈɒlɪtjuːd (s o1 l i t y uu d)
solitudes (n) sˈɒlɪtjuːdz (s o1 l i t y uu d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人ぼっち;独りぼっち;一人ぽっち;独りぽっち;独り法師[ひとりぼっち(一人ぼっち;独りぼっち;独り法師);ひとりぽっち(一人ぽっち;独りぽっち;独り法師), hitoribocchi ( hitori bocchi ; hitori bocchi ; hitori houshi ); hitoripocchi ( hito] (n) aloneness; loneliness; solitude [Add to Longdo]
孤独[こどく, kodoku] (adj-na,n,adj-no) isolation; loneliness; solitude; (P) [Add to Longdo]
独居[どっきょ, dokkyo] (n,vs) solitude; solitary life [Add to Longdo]
非社交的[ひしゃこうてき, hishakouteki] (adj-na) unsociable; retiring; solitude-loving [Add to Longdo]
幽境[ゆうきょう, yuukyou] (n) solitude; secluded place [Add to Longdo]
幽寂味[ゆうじゃくみ, yuujakumi] (n) solitude; quiet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  solitude
      n 1: a state of social isolation [syn: {solitude}, {purdah}]
      2: the state or situation of being alone
      3: a solitary place

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top