ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soin

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soin-, *soin*
Possible hiragana form: そいん
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุรักษ์[anurak] (v) EN: conserve ; preserve ; take care of ; guard ; protect  FR: conserver ; préserver ; protéger ; prendre soin (de) ; défendre
เอาใจใส่[aojaisai] (v, exp) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious  FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อภิบาล[aphibān] (v) EN: protect ; guard ; take care of ; look after  FR: protéger ; défendre ; prendre soin
อัตคัดเงิน[attakhat ngoen] (v, exp) EN: be short of money ; be hard up  FR: être dans le besoin ; manquer d'argent
บำเรอ[bamroē] (v) EN: minister with lavish attention ; lavish attention on ; pander to ; make s.o. feel happy  FR: être aux petits soins ; faire plaisir à qqn
บรรจง[banjong] (adv) EN: with care ; delicately ; finely ; regularly  FR: avec soin ; soigneusement ; délicatement
บัตรทอง (30 บาท)[bat thøng (sāmsip bāt)] (n, exp) EN: medical golden card  FR: carte de soins médicaux [f]
ฉาบฉวย[chāpchūay] (adv) EN: sloppily ; perfunctorily ; carelessly ; roughly  FR: rapidement ; sans réfléchir ; grossièrement ; sans soin ; n'importe comment ; de façon superficielle ; à la légère ; négligemment
ชุ่ย[chui] (adv) EN: carelessly; sloppily ; heedlessly ; slovenly  FR: sans soin ; sans prêter attention
ดูแล[dūlaē] (v) EN: take care of ; keep ; supervise  FR: prendre soin ; veiller sur

French-Thai: Longdo Dictionary
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
avoir besoin de(phrase) มีความต้องการ Il a besoin d'une nouvelle voiture. = เขาต้องการรถคันใหม่

Japanese-English: EDICT Dictionary
控訴院[こうそいん, kousoin] (n) appelate court; appellate court [Add to Longdo]
疎音[そいん, soin] (n) prolonged silence [Add to Longdo]
素因[そいん, soin] (n,adj-no) (1) basic factor; (2) (medcal) predisposition; diathesis [Add to Longdo]
素因数[そいんすう, soinsuu] (n) prime factor [Add to Longdo]
素因数分解[そいんすうぶんかい, soinsuubunkai] (n) prime decomposition; prime factor decomposition [Add to Longdo]
訴因[そいん, soin] (n) charge; count [Add to Longdo]
添い寝;添寝[そいね, soine] (n,vs) sleeping together [Add to Longdo]
付き添い人;付添人;付添い人[つきそいにん, tsukisoinin] (n) attendant [Add to Longdo]
臍猪[へそいのしし;ヘソイノシシ, hesoinoshishi ; hesoinoshishi] (n) (uk) (obsc) (See ペッカリー) peccary [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top