ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soft

S AA1 F T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soft-, *soft*
English-Thai: Longdo Dictionary
fabric softener(n) น้ำยาปรับผ้านุ่ม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
soft(adj) อ่อนโยน, See also: นุ่มนวล, แผ่วเบา, Syn. adjustable, adaptable, weak, Ant. stubborn
soft(adj) อ่อนนุ่ม, See also: นุ่ม, อ่อนๆ, นิ่ม, Syn. smooth, silky, delicate, Ant. rough
soft(adj) ผ่อนปรน, See also: ยืดหยุ่นได้, ไม่เคร่งครัด, Syn. affectionate, considerate
soft(adj) ซึ่งไม่ปนแอลกอฮอล์, See also: ซึ่งไม่ผสมแอลกอฮอล์
soft(n) ความนิ่ม
softy(n) คนอ่อนแอ, See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น, Syn. softie
soften(vi) อ่อนนุ่มลง, Syn. dissolve, lessen, diminish, Ant. stiffen, solidify
soften(vt) ทำให้อ่อนนุ่ม, Syn. mollify, modify, palliate, Ant. strengthen, increase
softie(n) คนอ่อนแอ, See also: คนอารมณ์อ่อนไหว, คนหูเบา, คนไม่หนักแน่น, Syn. softy
softly(adv) อย่างเบาๆ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างนุ่มนวล, อย่างอ่อนโยน, Syn. lightly, mildly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
soft(ซอฟทฺ) adj. อ่อน,อ่อนนิ่ม,นิ่มนวล,ละมุนละไม n. สิ่งที่นิ่ม,ส่วนที่นิ่ม,ความนิ่ม,ความนิ่มนวล,ความละมุนละไม adv. อ่อนโยนละมุนละไม. interj. เงียบ! ห้ามส่งเสียง!,หยุด,ไม่เร็วเกินไป!, See also: softly adv. softness n. -S...
soft copyสำเนาชั่วคราวหมายถึง ผลลัพธ์จากการประมวลผลที่แสดงผลของการปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ที่ปรากฎบนจอภาพ ผลลัพธ์นี้ยังสามารถแก้ไขได้ง่าย ต่างกับ hard copy ซึ่งหมายถึงสำเนาถาวร หรือผลลัพธ์ที่พิมพ์ลงบนกระดาษพิมพ์แล้วที่เรียกว่าสำเนาถาวรดู hard copy เปรียบเทียบ
soft drinkn. เครื่องดื่มที่ไม่ใส่แอลกอฮอล์ (น้ำอัลม)
soft hyphenยัติภังค์เทียมหมายถึง ขีดสั้น ๆ ในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) ที่แสดงว่าคำนั้นยังไม่จบ และจะมีต่อในบรรทัดถัดไป เป็นขีดที่จะเกิดขึ้นเอง เมื่อมีการแบ่งคำที่ปลายบรรทัด (ถ้าหากมีการแก้ไขข้อความ จนทำให้ไม่ต้องมีการแบ่งคำนี้อีก ขีดนี้ก็จะหายไป) ตรงข้ามกับยัติภังค์จริง (hard hyphen) ซึ่งหมายถึง ขีดที่เราพิมพ์ลงไปเองเพื่อแบ่งคำที่อยู่ปลายบรรทัด ถ้ามีการแก้ไขข้อความ ทำให้ขีดนี้ไม่อยู่ปลายบรรทัด ขีดก็จะยังคงมีอยู่ ไม่หายไป
soft palaten. เพดานอ่อนของช่องปาก
soft-boiled(ซอฟทฺ'บอลดฺ) adj. (ไข่) ต้มไม่ให้แข็ง,คิดมาก,มีความรู้สึกไว,soft coal,=bituminous coal (ดู)
soft-core(ซอฟทฺ'คอร์) adj. บอกเป็นนัย,กระตุ้นให้รู้,กระตุ้นความรู้สึกทางเพศ
soft-headed(ซอฟทฺ'เฮด'ดิด) adj. โง่,เง่า,เซ่อ,ไม่มีความคิดเห็นของตัวเอง., See also: softhead n. soft-headedness n., Syn. foolish
soft-hearted(ซอฟทฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. ใจอ่อน,เห็นอกเห็นใจคนอื่นได้ง่าย., See also: soft-hearted ly adv. soft-heartedness n.
softball(ซอฟทฺ'บอล) n. กีฬาเบสบอลแบบหนึ่ง ที่ใช้ลูกที่นิ่มและใหญ่กว่า,ลูกบอลดังกล่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
soft(adj) อ่อนนุ่ม,อ่อน,อ่อนโยน,เบา,ละมุนละไม,นิ่มนวล
SOFT soft drink(n) น้ำอัดลม
soften(vi) เบาลง,อ่อนลง,จาง,เลือน,หยุ่น,นิ่ม
soften(vt) ทำให้เบา,ทำให้อ่อนนุ่ม,ทำให้นิ่มนวล,ทำให้นิ่ม
softness(n) ความอ่อนโยน,ความอ่อนนุ่ม,ความละมุนละไม,ความนิ่มนวล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
soft๑. อ่อน๒. เปลี่ยนได้ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft chancre; chancre, simple; chancroidแผลริมอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft copy: softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft copy; softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft copy; softcopyสำเนาชั่วคราว, ฉบับไม่พิมพ์, สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft depositคราบอ่อน [ดู dental deposit ประกอบ] [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
soft errorความผิดพลาดด้านโปรแกรม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
soft extractสารสกัดอย่างนิ่ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
soft flameเปลวอ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
soft fontชุดแบบอักษรเฉพาะคราว [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Soft Detergentสารซักฟอกชนิดอ่อน, Example: สารซักฟอกที่ย่อยง่ายทางชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Soft drink industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่มชนิดอ่อน [TU Subject Heading]
Soft drinksเครื่องดื่มชนิดอ่อน [TU Subject Heading]
Soft Loanเงินกู้ผ่อนปรน, Example: เงินกู้ที่มีเงื่อนไขในการให้กู้ยืมที่ดีกว่า เงินกู้ทั่วไปในท้องตลาด กล่าวคือ อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าหรือไม่มีอัตราดอกเบี้ยเลย ระยะเวลาให้กู้ยาวกว่ารวมทั้งมีระยะเวลาผ่อนผัน ไม่ต้องจ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลานานกว่า (ดู Grace Period) เงินกู้ผ่อนปรนมักเป็นเงินให้กู้จากองค์การระหว่างประเทศหรือรัฐบาล เช่น เงินกู้จากธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อแก้ไขปัญหาดุลการชำระเงินระหว่างประเทศของประเทศนั้น เงินให้กู้จากรัฐบาลเพื่อการพัฒนาชนบทหรือเพื่อการลงทุนในกจิการที่รัฐส่ง เสริม มักจะเป็นเงินกู้ผ่อนปรนด้วย [สิ่งแวดล้อม]
soft palateเพดานอ่อน, อวัยวะอยู่ในโพรงปากทางด้านบนเหนือโคนลิ้น มีลักษณะเป็นแผ่นเนื้อส่วนปลายโค้งลงมาทำหน้าที่เปิดให้อากาศจากจมูกผ่านเข้าสู่หลอดลมและจะปิดเมื่อกลืนอาหาร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Soft tissue infectionsการติดเชื้อของเนื้อเยื่ออ่อน [TU Subject Heading]
Soft tissue neoplasmsเนื้องอกส่วนเนื้อเยื่ออ่อน [TU Subject Heading]
soft waterน้ำอ่อน, น้ำที่ให้ฟองกับสบู่ได้ดี  เช่น น้ำฝน น้ำกลั่น  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Soft-shelled turtlesตะพาบ [TU Subject Heading]
Softballซอฟท์บอล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
softA good conscience is a soft pillow.
softAlthough the web looks soft and delicate, it is strong.
softAn insulated soft-wood room and a good heater are the absolute necessities for a sauna.
softApparently my anti-virus software is not up to snuff.
softAre there any knacks, or good sites, for downloading Japanese software?
softAs I don't have the software that matches the attachment, I cannot open the file. Please resend it in another format.
softA soft answer is a specific cure of anger. [Proverb]
softA soft answer turneth away wrath.
softBecause the ice became soft, we had to call off the ice-skating party.
softCoke has always been the top dog when it comes to soft drinks.
softCould I be going soft in the head? I forget things so easily these days.
softDon't be soft on kids.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำขวด(n) soft drinks, See also: aerated water, Syn. น้ำหวาน, น้ำอัดลม, Example: น้ำขวดไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
แผ่วเบา(adv) gently, See also: softly, slightly, Ant. ดัง, Example: บานประตูห้องนอนปิดลงอย่างแผ่วเบา, Thai Definition: เบาจนเกือบไม่ได้ยิน, เบามาก
สุขุม(adj) mild, See also: soft, Syn. อ่อนโยน
แผ่วๆ(adj) soft, See also: quiet, not loud, gentle, mild, Syn. เบาๆ, ค่อยๆ, Example: เขาตอบเสียงแผ่วๆ ว่าเขาเป็นคนขโมยไปเอง, Thai Definition: ที่เบาๆ ไม่รุนแรง
บางเบา(adv) gently, See also: softly, Example: ลมหอบเอากลิ่นดอกไม้โชยมาบางเบา เพิ่มความสดชื่นขึ้นอีกมาก, Thai Definition: อย่างมีปริมาณน้อยๆ
ไข่ลวก(n) soft-boiled egg, See also: parboiled egg, Example: ไข่ลวกเป็นอาหารที่เขาทานทุกเช้า, Count Unit: ฟอง
มันเปลว(n) soft fatty tissue, See also: adipose tissue, Thai Definition: มันหยุ่นที่ไม่ติดกับเนื้อ
ละมุน(adj) soft, See also: gentle, mild, tender, smooth, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, เนียนนุ่ม, อ่อนละมุน, ละมุนละไม, Ant. หยาบ, กระด้าง, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยละมุน
อ่อนนุ่ม(adj) soft, See also: smooth, Syn. นุ่ม, Ant. แข็ง, แข็งกระด้าง, Example: เด็กทารกจะมีผิวอ่อนนุ่มและบอบบาง จำเป็นต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อผิว
อ่อนละมุน(adj) soft, See also: silky, Syn. อ่อนนุ่ม, นุ่มนวล, Ant. แข็งกระด้าง, Example: ผมรวบสูงเผยให้เห็นต้นคอระหงและผิวสวยอ่อนละมุนของหล่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบา[bao] (adj) EN: soft ; gentle ; light ; slow ; low  FR: faible ; léger
เบา[bao] (adv) EN: softly ; gently ; lightly  FR: faiblement ; légèrement
เบา ๆ[bao-bao] (x) EN: softly ; gently ; lightly  FR: doucement ; légèrement
ช้อย[chøi] (adj) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner  FR: souple ; délié
ชุดโปรแกรมสำนักงาน[chut prōkraēm samnakngān] (n, exp) EN: office suite (software)  FR: suite bureautique [f]
ดินสอพอง[dinsøphøng] (n) EN: soft-prepared chalk ; white clay filler  FR: craie [f]
เอื่อย[eūay] (adj) EN: sluggish ; indolent ; slouchy ; slow ; soft ; light  FR: indolent
ฟอด[føt] (adv) EN: spongy ; soft  FR: spongieux
จ๊ะ[ja] (x) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command]  FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
ใจอ่อน[jai-øn] (adj) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed  FR: sensible ; au coeur tendre ; doux

CMU English Pronouncing Dictionary
SOFT S AA1 F T
SOFT S AO1 F T
SOFTEN S AA1 F AH0 N
SOFTLY S AO1 F L IY0
SOFTLY S AO1 F T L IY0
SOFTEN S AO1 F AH0 N
SOFTER S AO1 F T ER0
SOFTER S AA1 F T ER0
SOFTKEY S AA1 F T K EY2
SOFTEST S AO1 F T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soft (j) sˈɒft (s o1 f t)
softy (n) sˈɒftiː (s o1 f t ii)
soften (v) sˈɒfn (s o1 f n)
softer (j) sˈɒftər (s o1 f t @ r)
softie (n) sˈɒftiː (s o1 f t ii)
softly (a) sˈɒftliː (s o1 f t l ii)
softens (v) sˈɒfnz (s o1 f n z)
softest (j) sˈɒftɪst (s o1 f t i s t)
softies (n) sˈɒftɪz (s o1 f t i z)
softish (j) sˈɒftɪʃ (s o1 f t i sh)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huó, ㄏㄨㄛˊ, ] soft; warm, #7 [Add to Longdo]
[ruǎn, ㄖㄨㄢˇ, / ] soft; flexible, #2,610 [Add to Longdo]
[làn, ㄌㄢˋ, / ] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly, #3,666 [Add to Longdo]
[róu, ㄖㄡˊ, ] soft; flexible; supple; yielding; rho (Greek letter Ρρ), #5,757 [Add to Longdo]
柔软[róu ruǎn, ㄖㄡˊ ㄖㄨㄢˇ, / ] soft, #7,562 [Add to Longdo]
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] soft leather; surname Wei, #11,255 [Add to Longdo]
轻柔[qīng róu, ㄑㄧㄥ ㄖㄡˊ, / ] soft; gentle; pliable, #16,397 [Add to Longdo]
软件开发[ruǎn jiàn kāi fā, ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ ㄎㄞ ㄈㄚ, / ] software development, #18,878 [Add to Longdo]
软化[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, / ] soften, #19,538 [Add to Longdo]
垒球[lěi qiú, ㄌㄟˇ ㄑㄧㄡˊ, / ] softball, #33,275 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ソフト[そふと, sofuto] TH: นุ่มนวล นิ่ม  EN: soft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beerenobst {n}soft fruit [Add to Longdo]
Bildschirmausgabe {f} [comp.]soft copy [Add to Longdo]
Faible {n} für jdn.soft spot [Add to Longdo]
Fritteporzellan {n}; Weichporzellan {n}soft paste china [Add to Longdo]
Schmierseife {f} | Schmierseifen {pl}soft soap | soft soaps [Add to Longdo]
Schmus {m}soft sawder [Add to Longdo]
Softeis {n}soft ice cream [Add to Longdo]
Softie {m} [ugs.]softy [Add to Longdo]
Software {f} [comp.]software [Add to Longdo]
Software-Anwendung {f} [comp.]software application [Add to Longdo]
Software-Entwicklung {f} [comp.]software development [Add to Longdo]
Software-Entwurfstechnik {f} [comp.]software design methods [Add to Longdo]
Softwarekombination {f} [comp.]mixed software [Add to Longdo]
Softwaretechnik {f} [comp.]software engineering [Add to Longdo]
Softwarewerkzeuge {pl} [comp.]software tools [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっぱいアイス[oppai aisu] (n) (See おっぱい・1,アイス) soft icecream sold in a balloon [Add to Longdo]
お人好し;お人よし[おひとよし, ohitoyoshi] (adj-na,adj-no,n) softhearted (good-natured, credulous) person; easy mark; soft touch; simple soul [Add to Longdo]
くにゃくにゃ[kunyakunya] (n,vs,adv-to) (on-mim) (the impression of being) soft and flexible [Add to Longdo]
ぐにゃぐにゃ[gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible [Add to Longdo]
ぐにゃり[gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy [Add to Longdo]
こと[koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion [Add to Longdo]
しっとりと[shittorito] (adv) (on-mim) gently; softly [Add to Longdo]
しなしな;しねしね[shinashina ; shineshine] (adv,adv-to,vs) (on-mim) soft and elastic; plexible; pliant [Add to Longdo]
しめやか[shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アプリケーションソフトウェア[あぷりけーしょんそふとうえあ, apurike-shonsofutouea] application software [Add to Longdo]
アンチウィルスソフト[あんちういるすそふと, anchiuirususofuto] anti-virus software [Add to Longdo]
アンチコピー技術[アンチコピーぎじゅつ, anchikopi-gijutsu] anti-copying technology (software) [Add to Longdo]
エクスプローラ[えくすぷろーら, ekusupuro-ra] (Microsoft Internet) Explorer [Add to Longdo]
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software [Add to Longdo]
ケース[けーす, ke-su] Computer-Aided Software Engineering, CASE [Add to Longdo]
コンピュータソフトウェア[こんぴゅーたそふとうえあ, konpyu-tasofutouea] computer-software [Add to Longdo]
システムソフトウェア[しすてむそふとうえあ, shisutemusofutouea] system software [Add to Longdo]
ソフト[そふと, sofuto] soft [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあ, sofutouea] software [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soft
   adv 1: in a relaxed manner; or without hardship; "just wanted to
       take it easy" (`soft' is nonstandard) [syn: {easy},
       {soft}]
   adj 1: yielding readily to pressure or weight [ant: {hard}]
   2: compassionate and kind; conciliatory; "he was soft on his
     children" [ant: {hard}]
   3: (of sound) relatively low in volume; "soft voices"; "soft
     music" [ant: {loud}]
   4: easily hurt; "soft hands"; "a baby's delicate skin" [syn:
     {delicate}, {soft}]
   5: produced with vibration of the vocal cords; "a frequently
     voiced opinion"; "voiced consonants such as `b' and `g' and
     `z'"; [syn: {voiced}, {sonant}, {soft}] [ant: {hard}, {surd},
     {unvoiced}, {voiceless}]
   6: not protected against attack (especially by nuclear weapons);
     "soft targets" [ant: {hardened}]
   7: used chiefly as a direction or description in music; "the
     piano passages in the composition" [syn: {piano}, {soft}]
     [ant: {forte}, {loud}]
   8: (of light) transmitted from a broad light source or reflected
     [syn: {soft}, {diffuse}, {diffused}] [ant: {concentrated},
     {hard}]
   9: (of speech sounds); produced with the back of the tongue
     raised toward the hard palate; characterized by a hissing or
     hushing sound (as `s' and `sh') [ant: {hard}]
   10: (of a commodity or market or currency) falling or likely to
     fall in value; "the market for computers is soft"
   11: using evidence not readily amenable to experimental
     verification or refutation; "soft data"; "the soft sciences"
   12: tolerant or lenient; "indulgent parents risk spoiling their
     children"; "too soft on the children"; "they are soft on
     crime" [syn: {indulgent}, {lenient}, {soft}]
   13: soft and mild; not harsh or stern or severe; "a gentle
     reprimand"; "a vein of gentle irony"; "poked gentle fun at
     him" [syn: {gentle}, {soft}]
   14: having little impact; "an easy pat on the shoulder"; "gentle
     rain"; "a gentle breeze"; "a soft (or light) tapping at the
     window" [syn: {easy}, {gentle}, {soft}]
   15: out of condition; not strong or robust; incapable of
     exertion or endurance; "he was too soft for the army";
     "flabby around the middle"; "flaccid cheeks" [syn: {soft},
     {flabby}, {flaccid}]
   16: willing to negotiate and compromise
   17: not burdensome or demanding; borne or done easily and
     without hardship; "what a cushy job!"; "the easygoing life
     of a parttime consultant"; "a soft job" [syn: {cushy},
     {soft}, {easygoing}]
   18: mild and pleasant; "balmy days and nights"; "the climate was
     mild and conducive to life or growth"; "a soft breeze" [syn:
     {balmy}, {mild}, {soft}]
   19: not brilliant or glaring; "the moon cast soft shadows";
     "soft pastel colors"; "subdued lighting" [syn: {soft},
     {subdued}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top