ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

socket

S AA1 K AH0 T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -socket-, *socket*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
socket(n) เบ้าปลั๊กตัวเมีย, Syn. holder, opening, outlet
socket(n) เบ้าตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
socket(ซอค'คิท) n. เบ้า,ส่วนบุ๋มสำหรับรองรับกระบอกตา,เบ้าตา,เบ้าข้อต่อ,โพรง,ส่วนกลาง,รู,ปลั๊กตัวเมีย,เบ้าปลายกระดูก,เบ้าเสียบ,ปลอกเสียบเสาธง,ปลอกเสียบเทียนไข vt. ทำเบ้าให้กับ...,ตีลูกกอล์ฟด้วยปลายไม้กอล์ฟ
socket wrenchn. กุญแจกระบอกที่เปลี่ยนหัว ได้
eye socketเบ้าตา

English-Thai: Nontri Dictionary
socket(n) เบ้า,ร่อง,กระบอกตา,ปลั๊กตัวเมีย,โพรง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socket๑. เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack]๒. ซ็อกเก็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
socket๑. เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack]๒. ซ็อกเก็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
socketเต้ารับ, เต้ารับ [มีความหมายเหมือนกับ jack] สามารถเขียนทับศัพท์เป็น ซ็อกเก็ต [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socketThe eye socket is the bone receptacle in which the eye fits.
socketThe fat woman, the young couple, the sleeping Indian and the tall man in black, but now skin and flesh and hair had disappeared, and empty eye sockets stared from gleaming white skulls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เต้ารับ(n) socket, Count Unit: เต้า, Thai Definition: อุปกรณ์ไฟฟ้า มีรู 2 รู สำหรับเต้าเสียบ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้า[bao] (n) EN: socket  FR: soquet [m]
หัวขั้ว[hūakhūa] (n) EN: socket
ขั้วไฟฟ้า[khūa fai fā] (n) EN: electrode ; electric socket  FR: électrode [f]
กระบอกตา[krabøk tā] (n, exp) EN: eye socket  FR: orbite de l'oeil [f]
ปลั๊ก[plak] (n) EN: plug ; socket  FR: prise [f] ; contacteur [m]
ปลั๊กสามตา[plak sāmtā] (n, exp) EN: multiple socket extension cord  FR: prise multiple [f]
ปลั๊กตัวเมีย[plak tūamīa] (n, exp) EN: plug socket
เต้ารับ[taorap] (n) EN: socket ; receptacle

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCKET S AA1 K AH0 T
SOCKETS S AA1 K AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
socket (n) sˈɒkɪt (s o1 k i t)
sockets (n) sˈɒkɪts (s o1 k i t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
插座[chā zuò, ㄔㄚ ㄗㄨㄛˋ, ] socket; outlet, #20,173 [Add to Longdo]
凹槽[āo cáo, ㄠ ㄘㄠˊ, ] socket [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Buchsenkontakt {m}; Sockelkontakt {m}socket contact [Add to Longdo]
Einsteckschweißen {n}; Muffenschweißen {n}socket welding [Add to Longdo]
Höhle {f} | Höhlen {pl}socket | sockets [Add to Longdo]
Inbusschraube {f} [tm]; Innensechskantschraube {f} [techn.]socket screw; socket head screw; hexagon socket screw; Allen screw [Add to Longdo]
Steckdose {f}; Fassung {f} | Steckdosen {pl}socket | sockets [Add to Longdo]
Steckschlüssel {m}socket wrench [Add to Longdo]
Steckstellenauswahl {f}socket option [Add to Longdo]
Stiftleiste {f}socket board [Add to Longdo]
Zylinderschraube {f} (Inbusschraube) [techn.]socket head screw; Allen screw [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SSL[エスエスエル, esuesueru] (n) secure socket layer; SSL [Add to Longdo]
オレンジソケットサージョンフィッシュ;オレンジソケットサージャンフィッシュ[orenjisokettosa-jonfisshu ; orenjisokettosa-janfisshu] (n) orange-socket surgeonfish (Acanthurus auranticavus, species of the Indo-West Pacific) [Add to Longdo]
ソケット[soketto] (n) socket [Add to Longdo]
ソケットサービス[sokettosa-bisu] (n) {comp} socket services [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[sokettosannanamaru] (n) {comp} Socket 370 [Add to Longdo]
ソケットセブン[sokettosebun] (n) {comp} Socket 7 [Add to Longdo]
ボックスレンチ[bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner [Add to Longdo]
眼孔[がんこう, gankou] (n) eye socket [Add to Longdo]
眼窩[がんか, ganka] (n,adj-no) eye socket; orbit [Add to Longdo]
眼窩底[がんかてい, gankatei] (n) orbital floor (thin bone floor of eye socket) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソケット[そけっと, soketto] socket [Add to Longdo]
ソケットサービス[そけっとさーびす, sokettosa-bisu] socket services [Add to Longdo]
ソケットサンナナマル[そけっとさんななまる, sokettosannanamaru] Socket 370 [Add to Longdo]
ソケットセブン[そけっとせぶん, sokettosebun] Socket 7 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 socket
   n 1: a bony hollow into which a structure fits
   2: receptacle where something (a pipe or probe or end of a bone)
     is inserted
   3: a receptacle into which an electric device can be inserted

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top