ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

socialize

S OW1 SH AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -socialize-, *socialize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
socialize(vi) คบหาสมาคม, See also: พบปะผู้คน, Syn. be friendly, fraternize
socialize(vt) สอนการอยู่รวมกันเป็นสังคม, Syn. civilize, teach manners
socialize(vt) ทำให้เป็นระบบสังคมนิยม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
socialize(โซ'ชะไลซ) vt. ทำให้เป็นสังคม,จัดตั้งชุมชน. - vi. คบหาสมาคม,วิสาสะ., See also: socializable adj. socialization n. socializer n., Syn. socialise.

English-Thai: Nontri Dictionary
socialize(vt) ทำให้เป็นสังคมนิยม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialized medicineการแพทย์ที่จัดโดยสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
socializeIn addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าสังคม(v) socialize, Example: เด็กที่ได้รับความอบอุ่นจากพ่อแม่จะเป็นเด็กที่พร้อมจะเรียนรู้อารมณ์ดีสามารถปรับตัวได้เมื่อเข้าสังคม
สร้างมิตร(v) make friends, See also: socialize, Syn. ผูกมิตร, สร้างสัมพันธ์, ผูกสัมพันธ์, Ant. สร้างศัตรู, Example: พรรคของเราสร้างมิตรทางการเมืองมาตลอด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สร้างมิตร[sāng mit] (v, exp) EN: make friends ; socialize  FR: se faire des amis
สังสรรค์[sangsan] (v) EN: get together ; mix ; associate ; talk to ; have an informal discussion ; socialize ; meet informally  FR: se réunir ; se retrouver

CMU English Pronouncing Dictionary
SOCIALIZE S OW1 SH AH0 L AY2 Z
SOCIALIZED S OW1 SH AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
socialize (v) sˈouʃəlaɪz (s ou1 sh @ l ai z)
socialized (v) sˈouʃəlaɪzd (s ou1 sh @ l ai z d)
socializes (v) sˈouʃəlaɪzɪz (s ou1 sh @ l ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 socialize
   v 1: take part in social activities; interact with others; "He
      never socializes with his colleagues"; "The old man hates
      to socialize" [syn: {socialize}, {socialise}]
   2: train for a social environment; "The children must be
     properly socialized" [syn: {socialize}, {socialise}]
   3: prepare for social life; "Children have to be socialized in
     school" [syn: {socialize}, {socialise}]
   4: make conform to socialist ideas and philosophies; "Health
     care should be socialized!" [syn: {socialize}, {socialise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top