ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sociality

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sociality-, *sociality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sociality(n) การคบค้าสมาคมกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sociality(โซชิแอล'ลิที) n. ลักษณะธรรมชาติของการชอบอยู่กันเป็นหมู่,การไปมาหาสู่กันในสังคม,การคบค้าสมาคม,การวิสาสะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
socialityสังคมภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Japanese-English: EDICT Dictionary
社会性[しゃかいせい, shakaisei] (n) sociality; (P) [Add to Longdo]
真社会性[しんしゃかいせい, shinshakaisei] (n,adj-no) eusociality [Add to Longdo]
付き[つき(P);づき;ツキ, tsuki (P); duki ; tsuki] (n,n-suf) (1) furnished with; including; (2) attached to; (3) impression; appearance; (n) (4) (uk) luck; (5) sociality; (n,n-suf) (6) (See お付き) under; assistant (e.g. to a manager); (7) soup base; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sociality
      n 1: the tendency to associate with others and to form social
           groups; "mammals as a class are not strong on sociality"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top