ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

soaring

S AO1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -soaring-, *soaring*, soar
ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
soaringAn eagle was soaring high up in the air.
soaringHe has a soaring ambition.
soaringPrices keep on soaring.
soaringThe price of land in the center of the city is soaring.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การเหาะ(n) flying, See also: soaring into the air by magic, Syn. การเหิน, การบิน, Thai Definition: ขึ้นไปในอากาศ, เดินอากาศ

CMU English Pronouncing Dictionary
SOARING S AO1 R IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
soaring (v) sˈɔːrɪŋ (s oo1 r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
飞涨[fēi zhǎng, ㄈㄟ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices, #18,409 [Add to Longdo]
翔凤[xiáng fèng, ㄒㄧㄤˊ ㄈㄥˋ, / ] Soaring Phoenix (Chinese built Advanced Regional Jet passenger plane, model number ARJ-900 etc) [Add to Longdo]
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, / ] soaring inflation; rocketing prices [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
うなぎ上り;うなぎ登り;鰻上り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
ソアリング[soaringu] (n) soaring [Add to Longdo]
右肩上がり[みぎかたあがり, migikataagari] (exp) growing (graph rising to the right); expanding; soaring [Add to Longdo]
右上がり;右上り[みぎあがり, migiagari] (n) (1) rising diagonally up and to the right; (2) growing; expanding; soaring [Add to Longdo]
狂乱物価[きょうらんぶっか, kyouranbukka] (n) soaring prices; wild price spiral [Add to Longdo]
漸漸;漸々[ぜんぜん, zenzen] (adv) (1) (obsc) (See 段々,漸次) gradually; by degrees; (2) (obsc) the sight of a tall soaring rock; (3) (obsc) crying; weeping [Add to Longdo]
突兀[とっこつ, tokkotsu] (adj-t,adv-to) lofty; soaring; towering; precipitous; high and steep; sharply sticking out; jutting upward [Add to Longdo]
帆翔[はんしょう, hanshou] (n,vs) soaring [Add to Longdo]
飛ぶ鳥[とぶとり, tobutori] (n) flying bird; soaring bird [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 soaring
   adj 1: ascending to a level markedly higher than the usual;
       "soaring prices"
   2: of imposing height; especially standing out above others; "an
     eminent peak"; "lofty mountains"; "the soaring spires of the
     cathedral"; "towering icebergs" [syn: {eminent}, {lofty},
     {soaring}, {towering}]
   n 1: the activity of flying a glider [syn: {glide}, {gliding},
      {sailplaning}, {soaring}, {sailing}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top