ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snuggery

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snuggery-, *snuggery*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snuggery(n) สถานที่น่าอยู่

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snuggery (n) snˈʌgəriː (s n uh1 g @ r ii)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  snuggery
      n 1: a small secluded room [syn: {cubby}, {cubbyhole},
           {snuggery}, {snug}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
snugger, surgery, snugged, snuggle, snigger's, sugary, snugly, snagged, snogged

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top