ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snoot

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snoot-, *snoot*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snoot(n) จมูก, Syn. nose, schnoz
snoot(vt) ดูถูก (คำไม่เป็นทางการ), See also: เหยียดหยาม, ดูหมิ่น
snooty(adj) หัวสูง, See also: วางมาด, ทำอวดหยิ่ง, Syn. egotistic, snobbish, scornful

English-Thai: Nontri Dictionary
snoot(n) จมูก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยศอย่าง[yot yāng] (n, exp) EN: standing on one's dignity ; snobbery ; arrogance ; hauteur ; presumption ; pretension ; pomposity ; snootiness

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOOTY S N UW1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snooty (j) snˈuːtiː (s n uu1 t ii)
snootier (j) snˈuːtɪəʳr (s n uu1 t i@ r)
snootily (a) snˈuːtɪliː (s n uu1 t i l ii)
snootiest (j) snˈuːtɪɪst (s n uu1 t i i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snoot
   n 1: a person regarded as arrogant and annoying [syn: {snob},
      {prig}, {snot}, {snoot}]
   2: informal terms for the nose [syn: {beak}, {honker}, {hooter},
     {nozzle}, {snoot}, {snout}, {schnozzle}, {schnoz}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top