ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snoop

S N UW1 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snoop-, *snoop*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snoop(vi) สอดรู้สอดเห็น (คำไม่เป็นทางการ), See also: สอดแนม, สืบดู, แอบดู, ขุดคุ้ย, Syn. dig, ferret, pry
snoop(n) คนสอดแนม, See also: นักสืบ, คนสืบข่าว, Syn. busybody, kibitzer
snoopy(adj) ซึ่งสอดรู้สอดเห็น, See also: ซึ่งชอบสอดแนม, ซึ่งชอบยุ่งเรื่องคนอื่น, Syn. nosy, prying, spying, Ant. unintrusive
snooper(n) คนสอดแนม, See also: คนสอดรู้สอดเห็น, นักสืบ, Syn. spy, detective
snoop into(phrv) สอบถามเกี่ยวกับ, See also: ไต่ถามเกี่ยวกับ
snoop around(phrv) สอดแนม, See also: สนใจเรื่องคนอื่น, อยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่น
snooperscope(n) กล้องส่องวัตถุในที่มืด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snoop(สนูพ) vi.,n. (ผู้) สอดแนม,สืบข่าว,ทำลับ ๆ ล่อ ๆ
snoopy(สนู'พี) adj. สอดรู้สอดเห็น,สอดแนม,ชอบยุ่งเรื่องของชาวบ้าน, Syn. prying

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Snoopy (Fictitious Character)สนูปปี้ (ตัวละครในนวนิยาย) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snoopLet's call him Snoopy.
snoopWatch out! A police spy is snooping around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดรู้สอดเห็น(v) snoop, See also: be inquisitive, be meddlesome, Syn. สอดรู้, ใคร่รู้, อยากรู้อยากเห็น, แส่รู้, Example: อย่ามาสอดรู้สอดเห็นกับเรื่องของฉัน, Thai Definition: แส่รู้ในเรื่องของคนอื่น
ด้อม(v) snoop, See also: furtive, surreptitious, sneaking, stealthy, Syn. ด้อมๆ, Example: โจรด้อมไปที่บ้านหลังหนึ่ง เมื่อเห็นว่าได้โอกาสก็เข้าปล้น, Thai Definition: อาการเดินที่มีลักษณะก้มๆ เงยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลับ ๆ ล่อ ๆ[lap-lap lø-lø] (adj) EN: snooping  FR: furtif ; discret
สาระแน[sāranaē] (v) EN: meddle ; tamper ; interfere ; go out of one's way ; poke one's nose into sth ; pry ; snoop  FR: interférer ; fourrer son nez dans les affaires d'autrui
สอดแนม[søtnaēm] (v) EN: spy ; detect ; snoop ; watch  FR: épier ; espionner
สอดรู้สอดเห็น[søtrū-søthen] (v) EN: snoop ; be inquisitive ; be meddlesome  FR: fouiner ; fureter

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOOP S N UW1 P
SNOOPS S N UW1 P S
SNOOPY S N UW1 P IY0
SNOOPING S N UW1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snoop (v) snˈuːp (s n uu1 p)
snoops (v) snˈuːps (s n uu1 p s)
snooped (v) snˈuːpt (s n uu1 p t)
snooper (n) snˈuːpər (s n uu1 p @ r)
snoopers (n) snˈuːpəz (s n uu1 p @ z)
snooping (v) snˈuːpɪŋ (s n uu1 p i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スヌーピー[sunu-pi-] (n) snoopy; (P) [Add to Longdo]
犬(P);狗[いぬ, inu] (n) (1) dog (Canis (lupus) familiaris); (2) snoop (i.e. a detective, a spy, etc.); (n-pref) (3) counterfeit; inferior; useless; wasteful; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snoop
   n 1: a spy who makes uninvited inquiries into the private
      affairs of others [syn: {snoop}, {snooper}]
   v 1: watch, observe, or inquire secretly [syn: {spy}, {stag},
      {snoop}, {sleuth}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top