ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snobbish

S N AA1 B IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snobbish-, *snobbish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snobbish(adj) ซึ่งทำหัวสูง, See also: ซึ่งวางมาดเป็นผู้ดี, Syn. overproud, high and mighty

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snobbish(สนอบ'บิช) adj.มีลักษณะของ snob (ดู) , เกี่ยวกับ snob (ดู), See also: snobbishly adv. snobbishness n., Syn. haughty

English-Thai: Nontri Dictionary
snobbish(adj) บ้าเห่อ,วางท่า,วางมาด,หัวสูง
snobbishness(n) การวางท่า,ความบ้าเห่อ,การวางมาด,ความหัวสูง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snobbishShe has nothing snobbish about her.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้ายศ(adj) ceremonious, See also: snobbish, arrogant, priggish, imperious, haughty, Syn. เจ้ายศเจ้าอย่าง, Example: เธอเหลือบมองพี่สาวคนเจ้ายศเห็นหน้าเฉยๆ เหมือนกำลังเจอโจทย์เลขยากอยู่

CMU English Pronouncing Dictionary
SNOBBISH S N AA1 B IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snobbish (j) snˈɒbɪʃ (s n o1 b i sh)
snobbishly (a) snˈɒbɪʃliː (s n o1 b i sh l ii)
snobbishness (n) snˈɒbɪʃnəs (s n o1 b i sh n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
protzig; versnobt {adj} | protziger; versnobter | am protzigsten; am versnobtestensnobbish | more snobbish | most snobbish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
俗物根性[ぞくぶつこんじょう, zokubutsukonjou] (n,adj-no) snobbery; snobbishness; philistinism; vulgar and ostentatious nature (disposition) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snobbish
   adj 1: befitting or characteristic of those who incline to
       social exclusiveness and who rebuff the advances of
       people considered inferior [syn: {clannish}, {cliquish},
       {clubby}, {snobbish}, {snobby}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top