ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snip

S N IH1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snip-, *snip*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snip(vi) ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร, Syn. clip, snick
snip(vt) ตัดหรือเล็มด้วยกรรไกร, Syn. clip, snick
snipe(n) นกริมฝั่งแม่น้ำที่มีจะงอยปากยาว, See also: นกปากส้อม
snipe(vt) ซุ่มโจมตี, See also: ลอบยิง, ดักยิง, Syn. ambush, shoot, waylay
snipe(vt) ใส่ร้าย, See also: นินทา, วิพากษ์วิจารณ์, Syn. abuse, assail, vituperate
sniper(n) ผู้ลอบยิง, Syn. marksman, sharpshooter
snippy(adj) หยิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: วางมาด, Syn. insolent
snippet(n) ชิ้นเล็กชิ้นน้อย (ข่าวหรือข้อมูล), Syn. fragment, particle
snip off(phrv) ตัดออก, See also: เล็มออก, ขริบ, Syn. cut off, slice off, strike off, swish off
snipe at(phrv) ดักยิง, See also: ซุ่มยิง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snip(สนิพ) vt.,vi. ตัดด้วยขากรรไกร,เล็มด้วยขากรรไกร,ตัดเล็ม. n.. การตัดหรือเล็มด้วยขากรรไกร,ชิ้นหรือเศษเล็ก ๆ ที่ถูกตัดออก,เศษ,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,กระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,บุคคลที่หยาบคาย,บุคคลที่หยิ่งยโส, Syn. cut
snipe(สไนพฺ) n. นกปากซ่อม,การดักยิง,ผู้ที่น่าเหยียดหยาม,ก้นบุหรี่หรือซิการ์ vi. ล่านกดังกล่าว,ดักยิง,ดักโจมตี,ใส่ร้ายป้ายสี (โดยเฉพาะการทำอย่างลับ ๆ), See also: sniper n.
sniper(สไน'เพอะ) n. มือปืนดักยิง
snippet(สนิพ'พิท) n. เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็ก ๆ ที่ถูกตัดหรือหั่นออก,ชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ส่วนกระท่อนกระแท่น,บุคคลที่ไม่สำคัญ,คนตัวเล็ก
snippy(สนิพ'พี) adj. หุนหันพลันแล่น,มีอารมณ์ร้อน,ยโส,โอหัง,วางมาด,ดูถูกเหยียดหยาม, See also: snippily adv. snippiness n. snippetiness n., Syn. insolent, impudent
guttersnipe(กัท'เทอะสไนพฺ) n. คนชั้นต่ำสุดของสังคม
jacksnipen. นกเล็กปากสั้นจำพวกหนึ่ง
parsnip(พาร์'สนิพ) n. พืชผักชนิดหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
snip(n) เศษเล็กเศษน้อย,ชิ้นเล็กๆ
snip(vt) เล็ม,ตัด,เจียน
snipe(n) นกปากส้อม
parsnip(n) หัวผักกาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll snip the tethered cord, and he'll be free of pain.ปกติแม่ไม่ได้เป็นยังงี้หรอก Good Mourning (2009)
The doctor said that after a little snip and some rest, I'll be fineหลังจากตัดเล็มเล็กน้อยและพักผ่อน ผมก็จะหายดี Love in Disguise (2010)
Routine surgery took a wrong turn, snip snip, they had to remove the whole prostate tamale.ความผิดปกติของเซลล์ในต่อมลูกหมาก และการผ่าตัดเกิดผิดพลาด ชับ ชับ หมอดันตัด เอาต่อมลูกหมากออกไปทั้งยวง Compromising Positions (2010)
Now, that may seem like a good idea, but truth is... when you snip a nigger's nuts, most of them bleed out in, oh, about, hm...นั่นมันก็เป็นความคิดที่ดี แต่ความจริงคือ.. ...เมื่อแกเป็นนิโกรหัวแข็ง อืม.. Django Unchained (2012)
All right, you ask him. Well, I-I came out this morning to snip my herbs.เอาสิ นายชวนแล้วกัน คือ ฉันออกมาเล็มสมุนไพรแต่เช้า Devil's Cherry (2012)
We're gonna snip a few buds.เราจะตัดดอกตูมไม่กี่. Scary Movie 5 (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากซ่อม(n) snipe, Syn. นกปากซ่อม, Example: ปากนกปากซ่อมจะยาวมากและค่อนข้างอ่อนนุ่มเพื่อจะได้ไว้ใช้ จับตัวแมลง ตัวหนอน ตามเลน ตามโคลน, Count Unit: ตัว, Thai Definition: ชื่อนกในวงศ์ Scolopacidae ลำตัวป้อม ลายน้ำตาลและขาว ปากยาวแหลมเล็ก ขาสั้น หากินในเวลาพลบค่ำและเวลากลางคืน ใช้ปากแทงหาอาหารจำพวกหนอนและไส้เดือนในดิน มักอยู่ตามลำพัง มีหลายชนิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กัดกัน[kat kan] (v, exp) EN: be at odds ; snipe at one another ; quarrel  FR: avoir une prise de bec (fam.)
นกปากซ่อม[nok pāk sǿm] (n) EN: snipe
นกปากซ่อมหางเข็ม[nok pāk sǿm hāng khem] (n, exp) EN: Pintail Snipe = Pin-tailed Snipe  FR: Bécassine à queue pointue [f] ; Bécassine à queue peinte [f] ; Bécasse à aiguilles [f] ; Bécassine à queue fine [f] ; Bécassine à queue rétrécie [f]
นกปากซ่อมหางพัด[nok pāk sǿm hāng phat] (n, exp) EN: Common Snipe  FR: Bécassine des marais [f] ; Bécassine de Wilson [f] ; Bécassine ordinaire [f] ; Chevrelle [f] ; Chevrette [f] ; Chèvre volante [f]
นกปากซ่อมเล็ก[nok pāk sǿm lek] (n, exp) EN: Jack Snipe  FR: Bécassine sourde [f] ; Petite Bécassine [f] ; Bécassine gallinule [f]
นกปากซ่อมพง[nok pāk sǿm phong] (n, exp) EN: Wood Snipe  FR: Bécassine des bois [m]
นกปากซ่อมสวินโฮ[nok pāk sǿm Sáwinhō] (n, exp) EN: Swinhoe's Snipe  FR: Bécassine de Swinhoe [f]
นกโป่งวิด[nok pōngwit] (n) EN: painted-snipe
นกโป่งวิด[nok pōngwit] (n, exp) EN: Greater Painted-snipe  FR: Rhynchée peinte [f] ; Rostratule du Bengale ; Bécassine peinte [f]
ซอยผม[søi phom] (v) EN: clip the hair ; snip the hair ; cut the hair ; have a haircut ; thin the hair  FR: éclaircir les cheveux ; couper les cheveux

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIP S N IH1 P
SNIPE S N AY1 P
SNIPS S N IH1 P S
SNIPED S N AY1 P T
SNIPER S N AY1 P ER0
SNIPES S N AY1 P S
SNIPPET S N IH1 P AH0 T
SNIPING S N AY1 P IH0 NG
SNIPERS S N AY1 P ER0 Z
SNIPERS' S N AY1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snip (v) snˈɪp (s n i1 p)
snipe (v) snˈaɪp (s n ai1 p)
snips (v) snˈɪps (s n i1 p s)
sniped (v) snˈaɪpt (s n ai1 p t)
sniper (n) snˈaɪpər (s n ai1 p @ r)
snipes (v) snˈaɪps (s n ai1 p s)
snipers (n) snˈaɪpəz (s n ai1 p @ z)
sniping (v) snˈaɪpɪŋ (s n ai1 p i ng)
snipped (v) snˈɪpt (s n i1 p t)
snippet (n) snˈɪpɪt (s n i1 p i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狙击手[jū jī shǒu, ㄐㄩ ㄐㄧ ㄕㄡˇ, / ] sniper; marksman, #23,455 [Add to Longdo]
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] snipe; turtle-dove [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちょっきり[chokkiri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) exactly; just; (2) snip [Add to Longdo]
ちょん切る[ちょんぎる, chongiru] (v5r,vt) to chop something off (e.g. head); to snip off; to fire [Add to Longdo]
アメリカ防風[アメリカぼうふう;アメリカボウフウ, amerika boufuu ; amerikaboufuu] (n) (uk) (See パースニップ) parsnip (plant) (Pastnica sativa) [Add to Longdo]
スナイパー[sunaipa-] (n) sniper [Add to Longdo]
チョキチョキ[chokichoki] (adv) snipping sound; cutting sound; to cut [Add to Longdo]
パースニップ[pa-sunippu] (n) (See アメリカ防風) parsnip [Add to Longdo]
玉鴫[たましぎ;タマシギ, tamashigi ; tamashigi] (n) (uk) painted snipe (Rostratula benghalensis) [Add to Longdo]
鷺笛[さぎふえ;サギフエ, sagifue ; sagifue] (n) (uk) longspine snipefish (Macroramphosus scolopax); common bellowsfish; snipe-fish; snipefish; spine trumpet fish; trumpetfish [Add to Longdo]
水切り[みずきり, mizukiri] (n,vs) (1) drainer; strainer; colander; (2) cutwater; forefoot; flashing; throating; (3) (playing) ducks and drakes; stone skipping; skipping rocks; (4) snipping the stem of a cut flower without raising it out of water [Add to Longdo]
狙い撃ち[ねらいうち, neraiuchi] (n,vs) sharpshooting; shooting; sniping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snip
   n 1: a small piece of anything (especially a piece that has been
      snipped off) [syn: {snip}, {snippet}, {snipping}]
   2: the act of clipping or snipping [syn: {clip}, {clipping},
     {snip}]
   v 1: sever or remove by pinching or snipping; "nip off the
      flowers" [syn: {nip}, {nip off}, {clip}, {snip}, {snip
      off}]
   2: cultivate, tend, and cut back the growth of; "dress the
     plants in the garden" [syn: {snip}, {clip}, {crop}, {trim},
     {lop}, {dress}, {prune}, {cut back}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top