ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sniffle

S N IH1 F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sniffle-, *sniffle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sniffle(vi) สูดจมูกบ่อยๆ
sniffle(vi) ร้องไห้เงียบๆ (โดยสูดจมูกตลอด), See also: สะอึกสะอื้น
sniffle(n) เสียงสูดจมูกบ่อยๆ
sniffle(n) การสูดจมูกบ่อยๆ
sniffler(n) คนที่สูดจมูกบ่อยๆ, See also: คนสะอึกสะอื้น
sniffles(n) อากาศเย็นที่ทำให้ต้องสูดจมูก (คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: Nontri Dictionary
sniffle(n) การสูดหายใจบ่อยๆ
sniffle(vi) สูดบ่อยๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้อ้อน[khī-øn] (adj) EN: cry-baby ; easily weep and sniffle ; peevish ; fretful
อ้อน[øn] (v) EN: cry like a baby ; weep and sniffle ; wail and wine ; blubber  FR: pleurnicher ; pleurer comme un bébé

CMU English Pronouncing Dictionary
SNIFFLE S N IH1 F AH0 L
SNIFFLER S N IH1 F L ER0
SNIFFLES S N IH1 F AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sniffle (v) snˈɪfl (s n i1 f l)
sniffled (v) snˈɪfld (s n i1 f l d)
sniffles (v) snˈɪflz (s n i1 f l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
くすん;ぐすん[kusun ; gusun] (n,adv-to) (on-mim) sniff; sniffle; snuffle [Add to Longdo]
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose [Add to Longdo]
鼻をすする;鼻を啜る[はなをすする, hanawosusuru] (exp,v5r) to sniffle; to sniff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sniffle
   n 1: the act of breathing heavily through the nose (as when the
      nose is congested) [syn: {snuffle}, {sniffle}, {snivel}]
   v 1: cry or whine with snuffling; "Stop snivelling--you got
      yourself into this mess!" [syn: {snivel}, {sniffle},
      {blubber}, {blub}, {snuffle}]
   2: inhale audibly through the nose; "the sick student was
     sniffling in the back row" [syn: {sniff}, {sniffle}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top