ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sneering

S N IH1 R IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sneering-, *sneering*, sneer
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sneering(adj) ซึ่งเยาะเย้ยคนอื่น, See also: ซึ่งดูถูกคนอื่น, Syn. scornful

CMU English Pronouncing Dictionary
SNEERING S N IH1 R IH0 NG
SNEERINGER S N IH1 R IH0 N JH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sneering (v) snˈɪəʳrɪŋ (s n i@1 r i ng)
sneeringly (a) snˈɪəʳrɪŋliː (s n i@1 r i ng l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hämisch {adj} | hämischer | am hämischstensneering | more sneering | most sneering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sneering
   adj 1: expressive of contempt; "curled his lip in a supercilious
       smile"; "spoke in a sneering jeering manner"; "makes many
       a sharp comparison but never a mean or snide one" [syn:
       {supercilious}, {sneering}, {snide}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top