ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snap

S N AE1 P   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snap-, *snap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snap(vi) แตกและมีเสียงดังแหลม, See also: เกิดเสียงดังแหลม, Syn. crack, cleave, part
snap(vt) ทำให้แตกและเกิดเสียงดังแหลม, Syn. break in two, crack, cleave, part
snap(n) เสียงดังแหลม, See also: เสียงขบฟัน, เสียงกัด, เสียงดีดนิ้ว, Syn. clack, click
snap(n) รูปถ่าย (ที่ถ่ายด้วยกล้องถ่ายรูปง่ายๆหรือกล้องสมัครเล่น), Syn. snapshot
snappy(adj) คล่องแคล่ว
snap at(phrv) ตะครุบ, See also: งับ, กัดอย่างรุนแรง
snap at(phrv) ตะคอกใส่
snap at(phrv) รีบฉวย, See also: รีบตะครุบ, รีบตอบรับ
snap on(phrv) ติดแน่น, See also: ผูกไว้แน่น, Syn. put on
snap up(phrv) รีบแต่งงาน, Syn. clutch at, grab at, snap at, snatch at

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
snap(สแนพ) vt.,vi.,n. (การ) ขบฟัน,ดีดนิ้ว,หวดแส้,ปิดดัง,งับกัดอย่างแรง,ตะครุบ,ทำให้แตกอย่างฉับพลัน,ทำหัก,พูดตะคอก,พูดอย่างรีบร้อน,ถ่ายรูป,เป็นประกาย,ยิงรวดเร็ว,สับไกปืน,ชิง,ช่วงชิง,กระทำอย่างรวดเร็ว,หวดแส้,ปิดดัง,โอกาสที่จะรวยอย่างรวดเร็ว,ช่วงระยะเวลาอันสั้น
snappish(สแนพ'พิช) adj. หุนหันพลันแล่น,ฉุนเฉียว,อารมณ์ร้อน., See also: snappishly adv. snappishness n., Syn. captious
snappy(สแนพ'พี) adj. = snappish (ดู) ,มีเสียงเผาะแผะ,ว่องไว,ฉับพลัน,เฉียบแหลม,คล่องแคล่ว,หนาวสบาย,ยอดเยี่ยม -Id. (make it snappy เร่งรีบ), See also: snappily adv. snappiness n.
snapshot(สแนพ'ชอท) vt.,vi. ,n. (การ) ถ่ายรูปอย่างรวดเร็ว ,การยิงสุ่ม,การยิงอย่างรวดเร็ว.

English-Thai: Nontri Dictionary
snap(n) เสียงแหลม,การหยิบฉวย,ความเร็ว,ลูกดุมขอ,การตะครุบ
snap(vi) ส่งเสียงแหลม,พูดเร็ว,พูดสวน,ตะคอก
snap(vt) ฉวย,ดีดนิ้ว,ตะครุบ,สะบัด,กดกล้องถ่ายรูป
snappish(adj) ฉุนเฉียว,เร็ว,หุนหัน
snappy(adj) คล่อง,เร็ว,ว่องไว,กระปรี้กระเปร่า,ฉับพลัน
snapshot(n) ภาพถ่ายเร็ว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
snapการนัดประชุมกะทันหัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
snap impression; preliminary impression; primary inpressionรอยพิมพ์ขั้นต้น [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap ringแหวนกันหลุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
snap, openingเสียงสะบัดเปิด (ลิ้นหัวใจ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
snapA home is a once-in-a-lifetime purchase so you don't want to make any snap decisions.
snapA shark snapped the man's leg off.
snapBeing a science student, one naturally thinks quickly, so the student snapped up and replied.
snapIn severe cases cracks can form, or it can snap apart.
snapI snapped the thread on my canine.
snap"Isn't it about time you tried photographic people or something?" "Eh? Snapshots? I don't know ..."
snapIt's a snap once you get the hang of it.
snapMother closed her purse with a snap.
snapMy neck snapped when I did a headstand.
snapMy neck snapped when my car was hit from behind.
snapShe showed me the snaps which she had taken during her journey.
snapThe bad-tempered man snapped at his daughter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แป๊บ(n) snap, See also: catch, Example: นักเรียนหญิงกำลังหัดติดแป๊บที่เสื้อนักเรียนของตน, Thai Definition: สิ่งสำหรับติดแทนลูกดุมมี 2 อันประกบกัน
มุบ(adv) snappingly, See also: grasp something suddenly, snatch something swiftly, quickly, in haste, Syn. หมับ, Example: เขาคว้าเงินมุบแล้ววิ่งหนีไป, Thai Definition: อาการที่คว้าสิ่งของ หรืออาการที่สัตว์งับสิ่งของโดยเร็ว
ฮุบ(v) bite, See also: snap, Syn. งับ, Example: ปลาฮุบเหยื่อเสียงดัง, Thai Definition: งับเอาเข้าไว้ในปาก
หยิบฉวย(v) snatch, See also: snap, Syn. ฉกฉวย, Example: โจรในเครื่องแบบอาศัยช่องว่างก่อนทำรายการบัญชีของกลาง หยิบฉวยเอาไปโดยไม่มีใครกล้าปริปาก, Thai Definition: หยิบไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของ
ตอด(v) nibble, See also: snap, bite, Syn. ฮุบ, Example: ปลากำลังตอดเหยื่อ, Thai Definition: เอาปากงับกัดทึ้งโดยเร็วอย่างปลาตอด
กระชาก(adj) snappish, Ant. อ่อนหวาน, Example: เขาพูดเสียงกระชาก
กระแทกเสียง(v) speak sharply, See also: snap, say sternly, Syn. กระชากเสียง, Example: แม่ค้ากระแทกเสียงใส่ลูกค้าด้วยความโมโห
ดีดนิ้ว(v) snap one's fingers, See also: flick one's fingers, be very satisfied, Example: เขาดีดนิ้วเรียกคนใช้, Thai Definition: งอนิ้วเข้า ช้อนหัวแม่มือ แล้วลัดออกไป
งาบ(v) snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai Definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก
งาบ(v) snap, See also: catch something in one's mouth, Syn. งับ, Thai Definition: อาการที่อ้าปากคาบหรืองับ แล้วหุบปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูลฮาวาย[būn Hāwāi] (n, exp) EN: Brazilina snapdragon ; Blue Hawaii
ปลาแดง[plā daēng] (n, exp) EN: red snapper
รีบเร่ง[rīp-reng] (v) EN: rush ; hasten ; be hasty ; be snap  FR: se dépêcher ; se hâter ; être pressé ; s'activer
รูปถ่าย[rūpthāi] (n) EN: photograph ; picture ; photo ; shot ; snap ; snapshot  FR: photographie [f] ; photo [f]
ตะพาบน้ำ[taphāp nām] (n, exp) EN: snapping turtle
ถั่วลันเตาหวาน[thūa lantao wān = thūa lantāo wān] (n, exp) EN: Sugar Snap Pea
หยิบฉวย[yipchūay] (v) EN: snatch ; snap

CMU English Pronouncing Dictionary
SNAP S N AE1 P
SNAPS S N AE1 P S
SNAPP S N AE1 P
SNAPE S N EY1 P
SNAPPY S N AE1 P IY0
SNAPPED S N AE1 P T
SNAPPER S N AE1 P ER0
SNAPPLE S N AE1 P AH0 L
SNAPCHAT S N AE1 P CH AE2 T
SNAPPING S N AE1 P IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snap (v) snˈæp (s n a1 p)
snaps (v) snˈæps (s n a1 p s)
snappy (j) snˈæpiː (s n a1 p ii)
snapped (v) snˈæpt (s n a1 p t)
snappier (j) snˈæpɪəʳr (s n a1 p i@ r)
snapping (v) snˈæpɪŋ (s n a1 p i ng)
snappish (j) snˈæpɪʃ (s n a1 p i sh)
snapshot (n) snˈæpʃɒt (s n a1 p sh o t)
snappiest (j) snˈæpɪɪst (s n a1 p i i s t)
snapshots (n) snˈæpʃɒts (s n a1 p sh o t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Federschalter {m}snap switch [Add to Longdo]
Karabinerhaken {m}; Karabiner {m}snap hook; spring hook; karabiner [Add to Longdo]
Rastlappen {m}snap finger [Add to Longdo]
Sprengring {m}; Sicherungsring {m} [techn.] | Sprengringe {pl}; Sicherungsringe {pl}snap ring; snap-in ring; circlip; retaining ring; retainer ring | snap rings; circlips [Add to Longdo]
Snap-in Ventil {n} (schlauchlos)snap-in valve (tubeless) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
SNAP[スナップ, sunappu] (n) Systems for Nuclear Auxiliary Power; SNAP [Add to Longdo]
ばきっ[bakitsu] (adv-to) snapping (i.e. branch) [Add to Longdo]
ぱくり;ぱっくり;パクリ;パクり[pakuri ; pakkuri ; pakuri ; paku ri] (adv,adv-to,n) (1) (on-mim) gaping (esp. mouth); (2) snapping into; biting into; (n,vs) (3) (See パクる) cribbing; lifting; plagiarism; rip-off [Add to Longdo]
ぱちっ[pachitsu] (n,adv-to) snapping (e.g. fingers) sound; with a pop [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
ぴしっ[pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
ぴしり[pishiri] (adv-to) (See ぴしっ) with a click; with a snap [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぷつん[putsun] (n,adv-to) snap (sound of something being suddenly and irreversibly broken) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ステム幅整合[ステムはばせいごう, sutemu habaseigou] snap [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snap
   n 1: the act of catching an object with the hands; "Mays made
      the catch with his back to the plate"; "he made a grab for
      the ball before it landed"; "Martin's snatch at the bridle
      failed and the horse raced away"; "the infielder's snap and
      throw was a single motion" [syn: {catch}, {grab}, {snatch},
      {snap}]
   2: a spell of cold weather; "a cold snap in the middle of May"
   3: tender green beans without strings that easily snap into
     sections [syn: {snap bean}, {snap}]
   4: a crisp round cookie flavored with ginger [syn: {gingersnap},
     {ginger snap}, {snap}, {ginger nut}]
   5: the noise produced by the rapid movement of a finger from the
     tip to the base of the thumb on the same hand; "servants
     appeared at the snap of his fingers"
   6: a sudden sharp noise; "the crack of a whip"; "he heard the
     cracking of the ice"; "he can hear the snap of a twig" [syn:
     {crack}, {cracking}, {snap}]
   7: a sudden breaking
   8: the tendency of a body to return to its original shape after
     it has been stretched or compressed; "the waistband had lost
     its snap" [syn: {elasticity}, {snap}] [ant: {inelasticity}]
   9: an informal photograph; usually made with a small hand-held
     camera; "my snapshots haven't been developed yet"; "he tried
     to get unposed shots of his friends" [syn: {snapshot},
     {snap}, {shot}]
   10: a fastener used on clothing; fastens with a snapping sound;
     "children can manage snaps better than buttons" [syn:
     {snap}, {snap fastener}, {press stud}]
   11: any undertaking that is easy to do; "marketing this product
     will be no picnic" [syn: {cinch}, {breeze}, {picnic},
     {snap}, {duck soup}, {child's play}, {pushover}, {walkover},
     {piece of cake}]
   12: the act of snapping the fingers; movement of a finger from
     the tip to the base of the thumb on the same hand; "he gave
     his fingers a snap"
   13: (American football) putting the ball in play by passing it
     (between the legs) to a back; "the quarterback fumbled the
     snap" [syn: {centering}, {snap}]
   v 1: utter in an angry, sharp, or abrupt tone; "The sales clerk
      snapped a reply at the angry customer"; "The guard snarled
      at us" [syn: {snap}, {snarl}]
   2: separate or cause to separate abruptly; "The rope snapped";
     "tear the paper" [syn: {tear}, {rupture}, {snap}, {bust}]
   3: break suddenly and abruptly, as under tension; "The pipe
     snapped" [syn: {snap}, {crack}]
   4: move or strike with a noise; "he clicked on the light"; "his
     arm was snapped forward" [syn: {snap}, {click}]
   5: close with a snapping motion; "The lock snapped shut"
   6: make a sharp sound; "his fingers snapped" [syn: {snap},
     {crack}]
   7: move with a snapping sound; "bullets snapped past us"
   8: to grasp hastily or eagerly; "Before I could stop him the dog
     snatched the ham bone" [syn: {snatch}, {snatch up}, {snap}]
   9: put in play with a snap; "snap a football"
   10: cause to make a snapping sound; "snap your fingers" [syn:
     {snap}, {click}, {flick}]
   11: lose control of one's emotions; "When she heard that she had
     not passed the exam, she lost it completely"; "When her baby
     died, she snapped" [syn: {break down}, {lose it}, {snap}]
   12: bring the jaws together; "he snapped indignantly"
   13: record on photographic film; "I photographed the scene of
     the accident"; "She snapped a picture of the President"
     [syn: {photograph}, {snap}, {shoot}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top