ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

snaky

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -snaky-, *snaky*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
snaky(adj) เหมือนงู

English-Thai: Nontri Dictionary
snaky(adj) ทรยศ,ลดเลี้ยว,คดโกง

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
snaky (j) snˈɛɪkiː (s n ei1 k ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hinterhältig {adj} | hinterhältiger | am hinterhältigstensnaky | snakier | snakiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
蛇の様[へびのよう, hebinoyou] (adj-na) snakelike; snaky; serpentine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 snaky
   adj 1: resembling a serpent in form; "a serpentine wall"; "snaky
       ridges in the sand" [syn: {serpentine}, {snaky},
       {snakelike}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top