ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smooth-tongued

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smooth-tongued-, *smooth-tongued*, smooth-tongu, smooth-tongue
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smooth-tongued(adj) พูดคล่อง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smooth-tongued(สมูธ'ทังดฺ) adj. พูดคล่องแคล่ว,มีคารมดี,พูดจานิ่มนวลน่าฟัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากหวาน(adj) unctuous, See also: smooth-tongued, honeytongued, Example: พวกเราเคยพูดกันว่าเราชอบผู้ชายปากหวาน คล่องๆ เอาใจเก่งๆ, Thai Definition: พูดจาไพเราะ (มักใช้ในทางที่ล่อใจหรือไม่จริงใจ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปากหวาน[pākwān] (adj) EN: unctuous ; smooth-tongued ; honeytongued  FR: flatteur ; enjôleur

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smooth-tongued (j) smˈuːð-tʌŋd (s m uu1 dh - t uh ng d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
如才[じょさい, josai] (n) (1) affable; slick; smooth-tongued; (2) smart; sharp; clever; skillful; adroit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smooth-tongued
   adj 1: artfully persuasive in speech; "a glib tongue"; "a
       smooth-tongued hypocrite" [syn: {glib}, {glib-tongued},
       {smooth-tongued}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top