ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smooch

S M UW1 CH   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smooch-, *smooch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smooch(vi) จูบกอด (คำไม่เป็นทางการ), See also: กอดจูบ, Syn. make dalliance, make love, bill and coo
smooch(n) การจูบ (คำไม่เป็นทางการ), See also: การจุมพิต, Syn. kiss, smack

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smooch(สมูช) vi. จูบ,จุมพิต,แตะเบา ๆ ,vt.,n. =smutch

CMU English Pronouncing Dictionary
SMOOCH S M UW1 CH
SMOOCHES S M UW1 CH IH0 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smooch
   n 1: an enthusiastic kiss [syn: {smack}, {smooch}]
   v 1: snuggle and lie in a position where one person faces the
      back of the others [syn: {smooch}, {spoon}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top