ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smite-, *smite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smite(vi) ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite(vt) ตีอย่างแรง (คำโบราณ), See also: ฟาด, ทุบ, Syn. hit, strike, knock, cuff, buffet, slap
smite(vt) ทำให้เจ็บแปลบ, See also: ทำให้เจ็บปวด, ทำให้ทุกข์ใจ, Syn. affect, plague, scourge, Ant. comfort
smite on(phrv) ตี, See also: ตบ, ฟัน
smite upon(phrv) ตี, See also: ตบ, ฟัน, Syn. knock at
smite with(phrv) ได้รับผลกระทบของ (ทันที), See also: เกิดขึ้นฉับพลัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smite(สไมทฺ) {smote,smitten,/smote,smiting,smites} vt.,vi. ตี (ตบ,ต่อย,ฟาด,ฟัน) อย่างแรง,ทำลายยับเยิน,ทำให้พ่ายแพ้,มีผลร้าย,มีผลกระทบต่อจิตใจ,ทำให้หลงรัก,ปรากฎแก่, -Id. (smite hip and thight โจมตีอย่างไร้ปรานีเอาชนะ), See also: smiter n.

English-Thai: Nontri Dictionary
smite(vt) เฆี่ยนตี,ทุบตี,ฟาด,ต่อย,ตบ,ทำโทษ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smiteThey say the gods smite evil with thunderbolts.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทุบ[thup] (v) EN: pound ; smash ; bash ; beat ; thump ; pommel ; batter ; maul ; break ; smite  FR: cogner ; battre ; frapper ; asséner

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smite (v) smˈaɪt (s m ai1 t)
smites (v) smˈaɪts (s m ai1 t s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smite
   v 1: inflict a heavy blow on, with the hand, a tool, or a weapon
   2: affect suddenly with deep feeling; "He was smitten with love
     for this young girl"
   3: cause physical pain or suffering in; "afflict with the
     plague" [syn: {afflict}, {smite}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top