ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smashed

S M AE1 SH T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smashed-, *smashed*, smash, smashe
English-Thai: Longdo Dictionary
smashed(adj, slang) เมามาก, เมาหัวราน้ำ เช่น I was so smashed last night. I don't know how I got home., Syn. very drunk

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No, I'm afraid it isn't. It smashed into pieces.ฉันว่าคงจะไม่ได้ มันเเตกเป็นเสี่ยงๆ เลย Rebecca (1940)
I smashed his head against a wall.ผมจับหัวเขากระแทกกำแพง Gandhi (1982)
- He smashed up some of the chopper pretty good.พวกแกไม่รู้หรอก ว่ารอบๆ ตัวพวกแกมันเกิดอะไรขึ้น The Thing (1982)
I'm glad you smashed her watch.ฉันดีใจนะ ที่คุณเหยียบนาฬิกาเธอ The One Where Monica Gets a Roommate (1994)
- We don't like bein' blown up, Sid, or smashed or ripped apart.- พวกเราไม่ชอบที่การทำลายของนาย ซิด หรือ การทำลาย หรือ การฉีกเป็นชื้นๆ Toy Story (1995)
Well, he smashed up your bicycle, didn't he?และซี Rushmore (1998)
Just that something smashed his truck and he woke up in the ambulance.จำได้ว่ามีบางอย่างกระแทกรถเขา ตื่นขึ้นมาอีกทีก็อยู่ในรถพยายาบาลแล้ว Metamorphosis (2001)
I can't prove you smashed the bathroom--ฉันพิสูจน์ไม่ได้ว่าคุณ พังห้องน้ำ... Punch-Drunk Love (2002)
And four blond gentlemen just attacked me and smashed my car and hurt my girl.และผู้ชายผมทอง 4 คน เข้าทำร้ายผม... ทุบรถและทำร้ายแฟนผม Punch-Drunk Love (2002)
We found this in the smashed car.เราเจอสิ่งนี้ในซากรถยนต์ Yomigaeri (2002)
She smashed half the china... went to spoil one of his precious paintings.วันหนึ่ง จู่ๆหล่อนก็พรวดพราด แล้วเข้าไปพังภาพวาดมีค่าของเขาไปชิ้นหนึ่ง Girl with a Pearl Earring (2003)
I tried to tell you before you smashed the window.ฉันเห็นรถยนต์ครึ่งหนึ่ง ตอนยังเด็ก Shaun of the Dead (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smashedThe bottle smashed to pieces.
smashedThe earthquake smashed everything.
smashedThe front glass of a car was smashed to pieces.

CMU English Pronouncing Dictionary
SMASHED S M AE1 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smashed (v) smˈæʃt (s m a1 sh t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
割れる[われる, wareru] (v1,vi) (1) to break; to be smashed; (2) to split; to crack; to fissure; to be torn; (3) to be divided; to cleave; (4) to come to light; to be identified; to be established; to become clear; (P) [Add to Longdo]
砕ける(P);摧ける[くだける, kudakeru] (v1,vi) (1) to break (into pieces); to be broken; to be smashed; (2) to collapse; to crumble; to decline; to cool (e.g. enthusiasm); to dampen (e.g. one's will to fight); (3) to become less formal; to throw off reserve; to become affable; (4) to become easy to understand (e.g. a story); (5) to be worried; (P) [Add to Longdo]
砕け散る[くだけちる, kudakechiru] (v5r) to be smashed up [Add to Longdo]
潰れる[つぶれる, tsubureru] (v1,vi) (1) (uk) to be smashed; (2) to become useless; to cease functioning; (3) to go bankrupt; (P) [Add to Longdo]
木端微塵;木っ端微塵;木葉微塵;こっぱ微塵;木っ端みじん[こっぱみじん, koppamijin] (n,vs) (uk) broken into small fragments; smashed to atoms; fragments and splinters; smithereens [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smashed
   adj 1: very drunk [syn: {besotted}, {blind drunk}, {blotto},
       {crocked}, {cockeyed}, {fuddled}, {loaded}, {pie-eyed},
       {pissed}, {pixilated}, {plastered}, {slopped}, {sloshed},
       {smashed}, {soaked}, {soused}, {sozzled}, {squiffy},
       {stiff}, {tight}, {wet}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top