ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smallpox

S M AO1 L P AA2 K S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smallpox-, *smallpox*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smallpox(n) ไข้ทรพิษ, See also: โรคฝีดาษ, Syn. variola

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smallpox(สมอล'พอคซฺ) n. ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ

English-Thai: Nontri Dictionary
smallpox(n) ฝีดาษ,ไข้ทรพิษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
smallpox; variolaโรคไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
smallpox [cowpox]ไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ, โรคระบาดชนิดหนึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ผู้ป่วยจะมีตุ่มน้ำเหลืองขึ้นเป็นผื่นตามผิวหนัง แม้หายจากโรคนี้แล้วก็จะมีรอยแผลเป็นอยู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smallpoxI am immune to smallpox.
smallpoxWe are immune from smallpox.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไข้ทรพิษ(n) smallpox, Syn. ฝีดาษ, ไข้หัว, Example: ชาวบ้านต้องอพยพไปอยู่ในที่ใหม่เนื่องจากมีไข้ทรพิษระบาด, Thai Definition: โรคระบาดชนิดหนึ่ง เป็นเม็ดเล็กๆ ขึ้นตามตัวไปทั่ว
ฝีดาษ(n) smallpox, Syn. ไข้ทรพิษ, ไข้หัว, โรคฝีดาษ, Example: หน้าตาของเขาเต็มไปด้วยแผลที่เกิดจากโรคฝีดาษ, Thai Definition: ชื่อโรคระบาดมักขึ้นตามตัว เป็นเม็ดเล็กๆ ดาษทั่วไป
ทรพิษ(n) smallpox, See also: disease caused by variola virus, Syn. ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ, โรคฝีดาษ, Example: โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ ทรพิษ พิษสุนัขบ้า หัด คางทูม เป็นต้น, Thai Definition: ชื่อโรคระบาด มักขึ้นตามตัว เป็นเม็ดเล็กๆ ดาษทั่วไป
ดาษ(n) smallpox, Syn. ฝีดาษ, ไข้ทรพิษ, ไข้หัว, Example: คนในสมัยโบราณส่วนใหญ่จะตายเพราะโรคฝีดาษเป็นส่วนมาก, Thai Definition: โรคระบาด มักขึ้นตามตัว เป็นเม็ดเล็กๆ ทั่วไป เรียกว่า ฝีดาษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีดาษ[fīdāt] (n) EN: smallpox  FR: variole [f]
ไข้ทรพิษ[khai thøraphit] (n) EN: smallpox  FR: variole [f] ; petite vérole [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SMALLPOX S M AO1 L P AA2 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smallpox (n) smˈɔːlpɒks (s m oo1 l p o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
天花[tiān huā, ㄊㄧㄢ ㄏㄨㄚ, ] smallpox; ceiling, #33,359 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pockenimpfung {f} [med.]smallpox vaccination [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
仮痘[かとう, katou] (n) light case of smallpox [Add to Longdo]
種痘[しゅとう, shutou] (n,vs,adj-no) (smallpox) vaccination; inoculation; (P) [Add to Longdo]
赤べこ[あかべこ, akabeko] (n) toy from Fukushima prefecture in the shape of a red cow, also used as a talisman against smallpox [Add to Longdo]
天然痘[てんねんとう, tennentou] (n) smallpox; variola; (P) [Add to Longdo]
痘痕;痘[いも, imo] (n) (1) (col) (abbr) (See いもがさ) smallpox; variola; (2) pockmark; pock [Add to Longdo]
痘瘡;御厄[とうそう(痘瘡);もがさ(痘瘡)(ok);おやく(ok), tousou ( tou kasa ); mogasa ( tou kasa )(ok); oyaku (ok)] (n,adj-no) smallpox; variola [Add to Longdo]
疱瘡[ほうそう;いもがさ(ok);いもかさ(ok), housou ; imogasa (ok); imokasa (ok)] (n) (1) (col) (See 痘瘡) smallpox; variola; (2) pockmark; pock [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smallpox
   n 1: a highly contagious viral disease characterized by fever
      and weakness and skin eruption with pustules that form
      scabs that slough off leaving scars [syn: {smallpox},
      {variola}, {variola major}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top