ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

small change

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -small change-, *small change*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
small change(n) สิ่งที่มีค่าไม่มาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
small changen. เหรียญปลีก,เสื้อผ้าชิ้นเล็ก ๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
small changeDo you have any small change?
small changeDo you have small change with you?
small changeI have no small change about me.
small changeI'm sorry, but I don't have any small change.
small changePlease include lots of small change.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สตางค์ปลีก(n) small change, See also: change, petty cash, Syn. ตังค์ปลีก, เศษสตางค์, เงินปลีก, Example: เสมข้ามรั้วบ้านไปยืมสตางค์ปลีกพี่โรจน์ มาจ่ายค่าน้ำแข็ง, Count Unit: บาท
เงินปลีก(n) small change, See also: coin, cash, Syn. เงินย่อย, สตางค์ปลีก, Example: แม่ค้าทอนเงินปลีกให้ลูกค้า, Thai Definition: เงินจำนวนย่อยที่แตกออกมาจากเงินจำนวนใหญ่หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเงินตรา
เศษสตางค์(n) small change, Example: เขาเพียงแค่เก็บเศษสตางค์จากกำไรค่าเช่า ก็พอกินไปจนตาย, Thai Definition: เงินจำนวนเล็กน้อย, เงินปลีกย่อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินปลีก[ngoenplīk] (n) EN: small change ; coin ; cash  FR: menue monnaie [f] ; monnaie [f] ; mitraille (fam.) [f]
เงินย่อย[ngoen yøi] (n, exp) EN: small change  FR: petite monnaie [f]
สตางค์[satāng] (n) EN: money ; small change ; cash ; coin ; readies  FR: argent [m] ; monnaie [f] ; sou [m] ; picaillons [mpl] (arg.)
สตางค์ปลีก[satāng plīk] (n, exp) EN: small change ; change ; petty cash
เศษสตางค์[sēt satāng] (n, exp) EN: small change  FR: petite monnaie [f]
ตังค์ปลีก[tang plīk] (n, exp) EN: small change
ทอน[thøn] (v) EN: change ; give small change  FR: changer ; donner le change

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零的[líng de, ㄌㄧㄥˊ ㄉㄜ˙, ] small change [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
細かいお金[こまかいおかね, komakaiokane] (n) small change [Add to Longdo]
細かい金[こまかいかね, komakaikane] (n) small change [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] (n) coins; small change; (P) [Add to Longdo]
端銭[はせん, hasen] (n) small change [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  small change
      n 1: a trifling sum of money [syn: {small change},
           {chickenfeed}, {chump change}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top