ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smacking

S M AE1 K IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smacking-, *smacking*, smack
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smacking(adj) รุนแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smacking(สแมค'คิง) adj. รุนแรง,คล่องแคล่ว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I CAN HEAR YOU SMACKING ALL THE WAY IN THE HOUSE.แม่ได้ยินลูกเคี้ยวเสียงดังไปทั้งบ้าน Mother Said (2008)
Morgan and I stole a car, and then we drove around shaking down liquor stores and smacking around hookers.มอแกนและผมขโมยรถแล้วขับไปรอบๆ ไปพังร้านเหล้า แล้วไปอยู่แถวๆท่าเรือ Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
- And stop smacking your lips. It's annoying. - I'm thirsty.และหยุดทำปากแจ็บๆด้วย เเต่ข้าหิวน้ำ The Labyrinth of Gedref (2008)
[ Smacking Lips ][Smacking Lips] City of Ember (2008)
We're planning on smacking them down like the hand of god. (yawns)เราจะทำให้พวกเธออับอายไปเลย Vitamin D (2009)
You don't remember how it got that way, and your father's fond of smacking you aroundคุณจำไม่ได้เหรอ มันเป็นอย่างไรในตอนนั้น แล้วความรักจอมปลอมของพ่อคุณ ที่เที่ยวทำร้ายคุณอยู่เรื่อย Polly Wants a Crack at Her (2010)
And I'm smacking my lips.และผมกำลังจูบปากตัวเอง The Chase (2010)
Smacking you in the face.ต่อหน้าพวกคุณเองเลยแท้ๆ Physical Education (2010)
- You see how much you enjoy smacking me down? - Mm.เห็นใหม ว่าคุณมีความสุขแค่ใหนทีได้ตอกกลับผม Then I Really Got Scared (2011)
What do you mean smacking on cookies?ใช่ New Tales of the Gisaeng (2011)
I could kill a whole day just smacking a tennis ball against the house and lying on my back, in the yard, doing this...ผมสามารถฆ่าเวลาทั้งวัน แค่ด้วยการเด้งลูกเทนนิสอยู่ในบ้าน แล้วก็นอนในสนามหญ้า ทำแบบนี้ ชอบจัง ฉันยังทำไม่ได้เลย Last Whiff of Summer: Part 1 (2012)
He's punch-drunk. I was smacking him around.เขาเป็นหมัดเมา ผม smacking เขาไปรอบ ๆ Grudge Match (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
SMACKING S M AE1 K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smacking (v) smˈækɪŋ (s m a1 k i ng)
smackings (n) smˈækɪŋz (s m a1 k i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] (suf) (1) (See カビ臭) -smell; stinking of; (2) (See 官僚臭) smacking of; hinting of [Add to Longdo]
舌鼓[したつづみ;したづつみ, shitatsudumi ; shitadutsumi] (n) smacking one's lips [Add to Longdo]
舌打ち[したうち, shitauchi] (n,vs) smacking lips; clicking tongue; tut-tut; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  smacking
      n 1: the act of smacking something; a blow delivered with an
           open hand [syn: {smack}, {smacking}, {slap}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top