ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slowly

S L OW1 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slowly-, *slowly*, slow
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slowly(adv) อย่างช้าๆ, See also: ทีละน้อย, Syn. gradually, gently, moderately

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slowlyA cellar was dug on top of the hill and slowly they moved the house from the road to the hill.
slowlyALS slowly destroys the nerves and muscles needed for moving your body.
slowlyAs the river become broader, the current moved slowly.
slowlyA whistle blew, and the boat slowly began to pull out of port.
slowlyBetween ourselves, this article is selling slowly.
slowlyCould you drive more slowly?
slowlyCould you please repeat it slowly?
slowlyCould you please speak a little bit more slowly?
slowlyCould you speak as slowly as possible?
slowlyCould you speak more slowly?
slowlyCould you speak more slowly, please?
slowlyDon't run walk slowly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุบดิบ(adv) slowly, Syn. เชื่องช้า, Example: หนอนคลานบนพื้นดินอย่างดุบดิบ, Thai Definition: เคลื่อนไหวน้อยๆ
มะงุมมะงาหรา(adv) slowly, See also: sluggishly, tardily, clumsily, awkwardly, Syn. งุ่มง่าม, ชักช้า, ล่าช้า, Ant. รวดเร็ว, ว่องไว, Example: เขาทำงานอย่างมะงุมมะงาหรา
เนิบนาบ(adv) slowly, See also: unhurriedly, tardily, gently, leisurely, Syn. เนิบๆ, เอื่อย, ยืดยาด, Ant. รวดเร็ว, Example: เขาเดินเนิบนาบไปยังแท่นบูชา, Thai Definition: มีจังหวะยืดยาด, ค่อนข้างช้า
เต่า(adv) slowly, See also: unhurriedly, leisurely, Example: ทำไมลูกทำอะไรเต่าอย่างนี้ รีบๆ หน่อยได้ไหม, Thai Definition: เชื่องช้า อืดอาดยืดยาด
พะงาบ(v) slowly shut the mouth, Syn. พะงาบๆ, Example: หมอมองดูคนไข้ที่กำลังพะงาบๆ อย่างไม่มีทางรักษาได้, Thai Definition: อาการที่อ้าปากแล้วหุบเข้าช้าๆ (เป็นอาการของคนและสัตว์ที่จวนจะตาย)
ค่อย(aux) slowly, See also: carefully, Syn. ช้าๆ, ระมัดระวัง, ไม่รีบร้อน, Ant. เร็ว, รีบ, Example: คุณควรจะค่อยก้าวไปอย่างระมัดระวังทีละก้าว
ค่อยๆ(adv) slowly, See also: softly, carefully, Syn. ช้าๆ, ไม่รีบร้อน, ระมัดระวัง, Ant. รีบเร่ง, รวดเร็ว, Example: เธอค่อยๆ แกะห่อของขวัญออกทีละชิ้น
งุ่มง่าม(adv) slowly, See also: clumsily, awkwardly, unskillfully, Syn. ชักช้า, เชื่องช้า, Ant. คล่องแคล่ว, ว่องไว, Example: ฉันเห็นแมลงด้วงตัวหนึ่งคลานงุ่มง่ามมาในระหว่างต้นหญ้าและใบไม้แห้ง, Thai Definition: ชักช้า, ไม่คล่องแคล่วว่องไว
อืด(adv) slowly, See also: dilatorily, tardily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืดอาด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: รถบัสเลี้ยวเข้าวัดตรงปากซอย ผ่านหล่มผ่านบ่อ แล้วคลานอืดๆ มาจอดหน้าโรงครัว
อืดอาด(adv) tardily, See also: slowly, dilatorily, sluggishly, Syn. ช้า, ยืดยาด, อืด, Ant. เร็ว, รวดเร็ว, ว่องไว, Example: ราชสีห์เดินอืดอาดส่ายพุงกระเพื่อมอยู่กลางทุ่ง และวางสีหน้าท่าทางดูน่าเกรงขามยิ่งนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช้า[chā] (adv) EN: slowly ; tardy  FR: lentement ; tardivement
ช้า ๆ[chā-chā] (adv) EN: slowly ; unhurriedly ; leisurely ; tardily  FR: doucement ; lentement ; tranquillement
ชักช้า[chakchā] (v) EN: be slow ; tarry ; move slowly ; hesitate ; delay  FR: s'attarder ; tarder ; retarder ; traîner ; hésiter
ชักช้า[chakchā] (adv) EN: slowly ; sluggishly ; unhurriedly ; at a leisurely pace  FR: lentement
ช้ากว่านี้[chā kwā nī] (x) EN: more slowly  FR: plus lentement
เอื่อย[eūay] (adv) EN: slowly ; gently ; leisurely ; unhurriedly ; tardily  FR: nonchalamment
คืบ[kheūp] (v) EN: move slowly ; inch ; creep slowly ; crawl slowly ; move inch by inch  FR: avancer difficilement
คืบคลาน[kheūpkhlān] (v) EN: creep up on ; move slowly ; crawl
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: slowly ; softly ; carefully
กรวดน้ำ[krūat nām] (v, exp) EN: pour water slowly onto the ground or a vessel ; pour ceremonial water as a sign of dedication of merit to the departed

CMU English Pronouncing Dictionary
SLOWLY S L OW1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slowly (a) slˈouliː (s l ou1 l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
慢慢[màn màn, ㄇㄢˋ ㄇㄢˋ, ] slowly, #1,817 [Add to Longdo]
缓缓[huǎn huǎn, ㄏㄨㄢˇ ㄏㄨㄢˇ, / ] slowly; unhurriedly; little by little, #5,247 [Add to Longdo]
徐徐[xú xú, ㄒㄩˊ ㄒㄩˊ, ] slowly; gently, #18,844 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじぐじ[gujiguji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) mumblingly; grumblingly; (2) tardily; slowly [Add to Longdo]
じりじり[jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell [Add to Longdo]
じわっと[jiwatto] (adv) (on-mim) slowly but steadily [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
だらだら[daradara] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) in drops; dripping; trickling; streaming; flowing; (2) (on-mim) gently (sloping); (3) (on-mim) sluggishly; endlessly; lengthily; (4) (on-mim) leisurely; idly; slowly; slovenly; (P) [Add to Longdo]
のそのそ[nosonoso] (adv,adv-to,vs) (on-mim) (See のっそり) slowly; heavily; stolidly [Add to Longdo]
のそり[nosori] (adv,adv-to) (on-mim) moving slowly (and dull-wittedly) [Add to Longdo]
のそりのそり[nosorinosori] (adv,adv-to) (See のそのそ) slowly; stolidly; heavily; lumpingly [Add to Longdo]
のぞのぞ[nozonozo] (exp) slowly; sluggishly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slowly
   adv 1: without speed (`slow' is sometimes used informally for
       `slowly'); "he spoke slowly"; "go easy here--the road is
       slippery"; "glaciers move tardily"; "please go slow so I
       can see the sights" [syn: {slowly}, {slow}, {easy},
       {tardily}] [ant: {apace}, {chop-chop}, {quickly},
       {rapidly}, {speedily}]
   2: in music; "Play this lento, please" [syn: {lento}, {slowly}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top