ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sliver

S L IH1 V ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sliver-, *sliver*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sliver(n) เศษไม้, See also: สะเก็ดไม้, เศษเล็กๆ, Syn. clip, shiver, splinter
sliver(vi) เฉือนบางๆ, See also: ซอยบางๆ, กะเทาะออกเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ
sliver(vt) เฉือนบางๆ, See also: หั่นเล็กๆ บางๆ, ซอยบางๆ, กะเทาะเป็นชิ้นเล็กๆ บางๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sliver(สลิฟ'เวอะ) n. แผ่นเล็กยาวบาง,เศษเส้นใย,สะเก็ดไม้,เศษไม้,เศษแผ่น,ปลาเล็ก ๆ ชิ้นหนึ่งใช้เป็นเหยื่อปลา. vt. ตัด (ผ่า,เฉือน,เหลา,ซอย,หั่น) เป็นชิ้นเล็ก ๆ vi. ทำให้แยกออก,แยกออก, Syn. splinter, slip, chip

English-Thai: Nontri Dictionary
sliver(n) สะเก็ดไม้,ชิ้นเล็กๆ,เศษไม้
sliver(vt) เจียน,ตัด,เฉือน,หั่น,เหลา,ซอย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't destroy the sliver of respect I have for you by making lame excuses.อย่าทำลายความนับถืออันน้อยนิดที่ฉันมีให้คุณด้วยการโกหก แค่.. Bedtime Stories (2008)
Leaving White-hot slivers in your insides,กระสุนที่ฝังอยู่ในตัวนายตอนนี้ The Price (2008)
You said the moon was just a sliver that night.คุณบอกว่าในคืนนั้นพระจันทร์เป็นเสี้ยวเล็กมาก Roadkill (2009)
I can see which areas of your brain can make sense of the data that's stored in these slivers of flesh.ผมเห็นสมองส่วนหนึ่ง ของคุณที่รับรู้ ถึงข้อมูลที่เก็บสะสมเอาไว้ ในช่วงแสงแฟลชสีเงิน Grey Matters (2009)
I found a sliver on the dead girl's clothing.ฉันเจอเศษนี่ ในเสื้อผ้าของเธอ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The sliver on the victim's clothing could have come from violent contact with stairs.เศษไม้จากเสื้อผ้า ของผู้ตายอาจจะมาจาก การกระแทกบันไดนี่ อย่างแรงก็ได้ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
I found a sliver of glass outside.ฉันเจอกระจกสีเงินด้านนอก Lonelyhearts (2011)
I find my heart breaking just a sliver for you,หัวใจของฉัน แตกเป็นเสี่ยงเพื่อเธอ Murder House (2011)
All I require from you is a sliver of a moment.ทุกสิ่งที่ฉันต้องการจากเธอ คือเศษเสี้ยวของความรู้สึกเหล่านั้น Sucker Punch (2011)
You know, people are just so convinced it's a fixed thing, but they're just, like, looking at this little sliver of time, that's all people can see.คนชอบเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่เปลี่ยนไม่ได้แล้ว แต่จริงๆมันเหมือนกับมองดูช่วงเวลาสำคัญ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเห็นได้ Safety Not Guaranteed (2012)
Tell me you at least felt a... a pang of regret, a teeny little sliver of guilt.บอกหน่อยสิว่าคุณได้รู้สึก... เสียใจบ้างไหม รู้สึกผิดบ้างไหม Q&A (2012)
I found some slivers of tooth in some flesh that might have been a part of the victim's stomach.ฉันเจอเคลือบฟันในเศษเนื้อ ซึ่งน่าจะเป็นชิ้นส่วนท้องของเหยื่อ The But in the Joke (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสี้ยน(n) splinter, See also: sliver, flinders, Syn. สะเก็ด, เศษไม้, Example: หล่อนถูบ้านทีไร เสี้ยนในเนื้อไม้เกี่ยวเส้นด้ายในผ้าขี้ริ้วทุกที, Count Unit: อัน, ชิ้น, Thai Definition: เนื้อไม้ที่แตกเป็นเส้นเล็กๆ ปลายแหลมอย่างหนาม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จัก[jak] (v) EN: pare ; split ; split lengthwise ; slice ; splinter ; sliver ; mill ; knurl ; cleave ; chop ; pink

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIVER S L IH1 V ER0
SLIVERS S L IH1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sliver (v) slˈɪvər (s l i1 v @ r)
slivers (v) slˈɪvəz (s l i1 v @ z)
slivered (v) slˈɪvəd (s l i1 v @ d)
slivering (v) slˈɪvərɪŋ (s l i1 v @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Splitter {m}; Span {m} | Splitter {pl}; Späne {pl}sliver | slivers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スライバー[suraiba-] (n) (See 篠・3) sliver (strand of loose fibers) [Add to Longdo]
一縷[いちる, ichiru] (n) a thread; a ray or sliver (of hope) [Add to Longdo]
[しの;しぬ, shino ; shinu] (n) (1) (See 篠竹・しのだけ) thin-culmed dwarf bamboo (growing in clusters); (2) (しの only) (abbr) (See 篠笛) Japanese transverse bamboo flute (high-pitched; usu. with seven holes); (3) (しの only) sliver (strand of loose fibers) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sliver
   n 1: a small thin sharp bit or wood or glass or metal; "he got a
      splinter in his finger"; "it broke into slivers" [syn:
      {splinter}, {sliver}]
   2: a thin fragment or slice (especially of wood) that has been
     shaved from something [syn: {paring}, {sliver}, {shaving}]
   v 1: divide into slivers or splinters [syn: {sliver},
      {splinter}]
   2: break up into splinters or slivers; "The wood splintered"
     [syn: {splinter}, {sliver}]
   3: form into slivers; "sliver wood"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top