ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slim

S L IH1 M   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slim-, *slim*
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
slim(n) ผอม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slim(adj) ผอมเพรียว, See also: เพรียว, สะโอดสะอง, เอวบางร่างน้อย, Syn. slender
slim(adj) เล็กน้อย, See also: นิดหน่อย
slim(vi) ลดน้ำหนักด้วยการควบคุมอาหาร, Syn. diet
slim(vt) ทำให้ลดขนาดลง, See also: ทำให้ผอมลง, ทำให้น้ำหนักลด, Syn. slenderize
slime(n) เลน, See also: โคลน, ขี้เลน, ขี้โคลน, Syn. mud, ooze, sludge
slime(n) น้ำเมือกที่หลั่งจากสัตว์, See also: สารเหนียวที่คัดหลั่งจากสัตว์, Syn. mud, sludge
slime(vt) ละเลงด้วยโคลน, See also: ป้ายด้วยโคลน
slimy(adj) บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slimline(adj) บอบบาง, See also: สะโอดสะอง
slim down(phrv) ทำให้น้อยลง, See also: บางลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slim(สลิม) adj.,vt.,vi. (ทำให้,กลายเป็น) ยาวเรียว,บอบบาง,ผอมบาง,ไม่เต็มที่,เล็กน้อย., See also: slimly adv. slimness n.
slime(สไลมฺ) n. โคลน,เลน,ของเหลวที่เหนียว (โดยเฉพาะที่มีกลิ่นหรือไม่น่าดู) ,ของเหลวเหนียวที่คัดหลั่งจากพืชหรือสัตว์. vt. ใช้ของเหลวดัง-กล่าวหา. vi. กลายเป็นของเหลวดังกล่าว.
slimmish(สลิม'มิช) adj. ค่อนข้างยาวเรียว,ค่อนข้างอรชร,ค่อนข้างบอบบาง,ไม่เต็มที่
slimy(สไล'มี) adj. คล้ายโคลน,คล้ายเลน,เต็มไปด้วยโคลนเลน,เต็มไปด้วยของเหลวเหนียว,ลื่นไหล,เลวทราม., See also: slimily adv., Syn. oozy
dislimn(ดิส ลิม') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้เลอะเลือน,ทำให้สลัว
muslim(มัซ'ลิม,มูซ'ลิม) n. ชาวมุสลิม pl. Muslims,Muslim

English-Thai: Nontri Dictionary
slim(adj) น้อย,เอวบางร่างน้อย,ผอมบาง,บอบบาง
slime(n) เลน,โคลนเหนียว,น้ำลาย,น้ำเมือก
slimy(adj) เป็นเลน,มีแต่โคลน,ลื่นไหล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slime mold; slime mouldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
slime mould; slime moldราเมือก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
slime moldราเมือก, โพรทิสต์ชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มไมซีโทซัว ลักษณะเป็นแผ่นคล้ายวุ้นภายในมีนิวเคลียสจำนวนมาก เคลื่อนที่คล้ายอะมีบา  สืบพันธุ์โดยการสร้างสปอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
slimming(n) การทำตัวให้ผอม

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slimA man called Slim was killed in the accident.
slimBoth young and old people desire slim figures.
slimChances of promotion are slim in this firm.
slimHe is a slim child.
slimHer striped dress accentuates her slimness.
slimShe grew up to be a slim girl.
slimShe has tried various methods of slimming down.
slimTherefore I'm giving up for now. I'll still try to check out other possibilities but ... I think hopes are slim.
slimThere's little chance of keeping slim, unless you stick to a diet.
slimYoung girls' desire for slim figures is strong.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพรียว(adj) slim, See also: slender, Syn. เปรียว, เพรียวลม, Ant. เทอะทะ, Example: ปีที่แล้วหล่อนโชว์หุ่นเพรียวบางในนิตยสารแนวผู้หญิง, Thai Definition: ที่มีสัดส่วนพอดีพอเหมาะหรือสูงโปร่ง สะโอดสะอง
เปรียว(v) slender, See also: slim, willowy, Syn. อ้อนแอ้น, อรชร, เพรียว, ระหง, เรียว, Ant. อ้วน, Example: นางแบบใหม่คนนี้รูปร่างเปรียวดีจริงๆ, Thai Definition: ลักษณะที่ใหญ่ตอนต้นแล้วเล็กไปตามลำดับ
สะโอดสะอง(adj) slender, See also: slim, willowy, Syn. โปร่ง, เพรียว, สูงโปร่ง, Example: มีการศึกษาพบว่าคนฝรั่งเศส ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วมีรูปร่างสะโอดสะองกว่าคนอเมริกัน กินอาหารกลางวันเป็นมื้อหนัก, Thai Definition: งามอย่างมีรูปร่างระหง
ความเพรียวลม(n) slimness, See also: slenderness, meagerness, Syn. ความผอมเพรียว, ความแบบบาง, Ant. ความอ้วน, Example: ความเพรียวลมของหุ่นนางแบบทำให้เสื้อผ้าดูดี
กล้องแกล้ง(adj) slim, See also: slender, emaciated, Syn. อ้อนแอ้น, Ant. บึกบึน, Example: บนเวทีที่สร้างขึ้นชั่วคราวมีหนุ่มในชุดกากีท่าทางกล้องแกล้งถือไมโครโฟนเตรียมร้องเพลงให้กับเจ้าภาพของงาน, Thai Definition: มีร่างกายแบบบาง ชดช้อย
อรชร(adj) slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อ้อนแอ้น, อรชรอ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: น้องสาวของเธอมีรูปร่างอรชรอ้อนแอ้นไปทั้งตัว, Thai Definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
อรชรอ้อนแอ้น(adj) slender, See also: slim, delicate, graceful, lithe, lissome, Syn. อรชร, อ้อนแอ้น, บอบบาง, Ant. บึกบึน, กำยำ, Example: ช่างภาพคนนี้มีท่าทางอรชรอ้อนแอ้นเหมือนผู้หญิง, Thai Definition: ที่งามอย่างเอวบางร่างน้อย
บาง(adj) thin, See also: slim, slight, not thick, Ant. หนา, Example: ฉันยืมหนังสือเล่มบางแล้วกันจะได้ไม่ต้องแบกหนัก, Thai Definition: มีส่วนสูงน้อยจากผิวพื้น, ไม่หนา, มีความหนาน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
ฉะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; dainty ; delicate ; slim ; thin
ชะอ้อน[cha-øn] (adj) EN: slender ; lissome ; slim ; delicate
เฉอะแฉะ[choechae] (adj) EN: wet ; muddy ; slimy ; slushy  FR: détrempé ; boueux
จุฬาราชมนตรี[julārātchmontrī] (n) EN: chief of the Muslim in Thailand  FR: chef des musulmans de Thaïlande [m]
มัสมั่น[matsaman] (n) EN: spicy Muslim curry
มุสลิม[Mutsalim] (n) EN: Muslim ; Moslem  FR: musulman [m]
อ้อนแอ้น[øn-aēn] (adj) EN: slender ; slight ; slim ; delicate  FR: élancé ; svelte
ผอม[phøm] (adj) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim  FR: maigre ; émacié
เพรียว[phrīo] (adj) EN: slim ; slender  FR: élancé ; svelte

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIM S L IH1 M
SLIMS S L IH1 M Z
SLIMP S L IH1 M P
SLIMY S L AY1 M IY0
SLIME S L AY1 M
SLIMAK S L IH1 M AH0 K
SLIMMER S L IH1 M ER0
SLIMMED S L IH1 M D
SLIMMING S L IH1 M IH0 NG
SLIMMEST S L IH1 M AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slim (v) slˈɪm (s l i1 m)
slime (n) slˈaɪm (s l ai1 m)
slims (v) slˈɪmz (s l i1 m z)
slimy (j) slˈaɪmiː (s l ai1 m ii)
slimly (a) slˈɪmliː (s l i1 m l ii)
slimier (j) slˈaɪmɪəʳr (s l ai1 m i@ r)
slimmed (v) slˈɪmd (s l i1 m d)
slimmer (j) slˈɪmər (s l i1 m @ r)
slimiest (j) slˈaɪmɪɪst (s l ai1 m i i s t)
slimmest (j) slˈɪmɪst (s l i1 m i s t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苗条[miáo tiáo, ㄇㄧㄠˊ ㄊㄧㄠˊ, / ] slim, slender, graceful, #18,711 [Add to Longdo]
瘦削[shòu xuē, ㄕㄡˋ ㄒㄩㄝ, ] slim, #35,901 [Add to Longdo]
瘦长[shòu cháng, ㄕㄡˋ ㄔㄤˊ, / ] slim, #49,562 [Add to Longdo]
粘菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] slime mold (Myxomycetes), #95,864 [Add to Longdo]
黏菌[nián jūn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, ] slime mold (Myxomycetes), #239,471 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schlank | schlanker | am schlankstenslim | slimmer | slimmest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すらっと[suratto] (adv,vs) (on-mim) (See すらり) slender; slim [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
にちゃにちゃ[nichanicha] (adv,n,vs) slimy [Add to Longdo]
ぬらぬら[nuranura] (adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery [Add to Longdo]
ぬるぬる[nurunuru] (adj-na,adv,n,vs) (on-mim) slimy; slippery; (P) [Add to Longdo]
ほっそり[hossori] (n,vs,adv,adv-to) (on-mim) being slim; slender [Add to Longdo]
アノードスライム[ano-dosuraimu] (n) anode slime [Add to Longdo]
イード[i-do] (n) Eid (Muslim festival) (ara [Add to Longdo]
イスラム教徒[イスラムきょうと, isuramu kyouto] (n) Muslim [Add to Longdo]
ウラマー[urama-] (n) ulama (body of authoritative Muslim scholars) (ara [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slim
   adj 1: being of delicate or slender build; "she was slender as a
       willow shoot is slender"- Frank Norris; "a slim girl with
       straight blonde hair"; "watched her slight figure cross
       the street" [syn: {slender}, {slight}, {slim}, {svelte}]
   2: small in quantity; "slender wages"; "a slim chance of
     winning"; "a small surplus" [syn: {slender}, {slim}]
   v 1: take off weight [syn: {reduce}, {melt off}, {lose weight},
      {slim}, {slenderize}, {thin}, {slim down}] [ant: {gain},
      {put on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top