ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slightest

S L AY1 T AH0 S T   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slightest-, *slightest*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"The slightest religious act by anyone will be punished..."กฎหมายเคร่งศาสนาเบาที่สุด by anyone จะถูกลงโทษ... "... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
I know I was urged to give every detail every particular, even the slightest that may illuminate the human passionฉันรู้ฉันถูกกระตุ้นถึงรายละเอียด give every ... ...ทุก Neven ที่เจาะจงเบาที่สุด... ...ที่สิ่งนั่นอาจจะให้ความสว่างกิเลส the human Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
A moment ago, only the slightest effort would suffice, but now...เวลาชั่วครู่,ที่แล้ว slight effort เท่านั้น จะพอเพียง, แต่ตอนนี้... Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย 2010: The Year We Make Contact (1984)
and, of course, the slightest misperceived phrase or gesture could upset everything we've achieved today.วลีหรือท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้เพียงเล็กน้อย อาจทำให้การเจรจาที่ทำมา ล้มเหลวทั้งหมด Spies Like Us (1985)
With the slightest little effortด้วยร่างผอมบางจนเห็นกระดูก The Nightmare Before Christmas (1993)
Do you have the slightest comprehension of what you're doing?รู้บ้างมั้ยว่ากำลังจะเจอกับอะไร Titanic (1997)
And, um... the... the truth is, neither one of us has the slightest idea where this relationship is going.และเอ่อ... ความจริงคือเราไม่รู้ว่า ความสัมพันธ์นี้จะไปถึงไหน Rushmore (1998)
I've always felt no matter what we were going through no matter how painful things got if our feet found each other under the blankets even just the slightest connection it'd tell us we'd entered the demilitarized zone that we were gonna be okay, that we were still an "us".ผมมักจะผละออกห่างเสมอ ไม่ว่าเรากำลังประสบปัญหาอะไร... ...ไม่ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ตาม... ...ถ้าเท้าเราได้สัมผัสกัน ใต้ผ้าห่ม... The Story of Us (1999)
Now I don't have the slightest fucking idea who you are.ตอนนี้ฉันคิดไม่ออก ว่าเธอเป็นใคร 21 Grams (2003)
You know when police find the slightest bit of D.N.A. And build a case?เราอาจเห็นคุณขัดฟันหรือช่วยตัวเอง I Heart Huckabees (2004)
You do not have the slightest idea what I am thinking.ช่างพี่สิ พี่ไม่รู้ว่าฉันคิดอะไรอยู่ แม้แต่นิดเดียว พี่มีความคิดที่ดีกว่าที่เธอคิดไว้เยอะ Pilot: Part 2 (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slightestAnd it seems they don't have the slightest intent of coming back so ...
slightestHe couldn't suffer the slightest disobedience in his men.
slightestHe often uses the slightest thing as a pretext for a fight with anybody.
slightestI don't have the slightest idea.
slightestI don't have the slightest idea what to do.
slightestI don't mind in the slightest who he is.
slightestI get depressed by the slightest things.
slightestI have not the slightest interest in his plans.
slightestMy tennis hasn't improved in the slightest.
slightestMy watchdog is alert to the slightest sound and movement.
slightestRecently I get annoyed at the slightest thing he says.
slightestShe lost her temper at the slightest provocation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)

CMU English Pronouncing Dictionary
SLIGHTEST    S L AY1 T AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slightest    (j) slˈaɪtɪst (s l ai1 t i s t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
一点一画[いってんいっかく, itten'ikkaku] (n) (See 一点一画もおろそかにしない) the dots of i's and the crosses of t's; (not neglecting) the slightest details [Add to Longdo]
一点一画もおろそかにしない[いってんいっかくもおろそかにしない, itten'ikkakumoorosokanishinai] (exp) always dot the i's and cross the t's; don't neglect the slightest detail; be punctilious [Add to Longdo]
仮初にも;仮初めにも[かりそめにも, karisomenimo] (adv) for a moment; even as a joke; even in the slightest degree [Add to Longdo]
凝然として[ぎょうぜんとして, gyouzentoshite] (exp) quietly; without the slightest movement [Add to Longdo]
見当がつかない;見当が付かない[けんとうがつかない, kentougatsukanai] (exp) having not the slightest idea [Add to Longdo]
見当もつかない[けんとうもつかない, kentoumotsukanai] (exp) (See 見当がつかない) having not the slightest idea [Add to Longdo]
此れっぽっち[これっぽっち, koreppocchi] (n) (uk) this little; this few; in the slightest [Add to Longdo]
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp,adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance [Add to Longdo]
夢にも[ゆめにも, yumenimo] (adv) not in the slightest; not in one's wildest dreams; (P) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top