ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slap

S L AE1 P   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slap-, *slap*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slap(n) การตบ, See also: การตบหน้า, การชกหน้า, Syn. smack, rap, punch
slap(n) เสียงตบ
slap(vt) ตบ, See also: ตบหน้า, ชกหน้า, ฟาด, Syn. rap, smack, smite, punch
slap on(phrv) สวมลวกๆ, See also: ใส่ลวกๆ, Syn. clap on, jam on, slam on
slap on(phrv) ตี (บนส่วนของร่างกาย)
slap up(phrv) รีบเตรียมอาหาร
slapper(sl) หญิงที่เป็นคู่ขา
slaphead(sl) คนหัวล้าน
slap down(phrv) วางลงเสียงดัง, See also: วางดังโครม, Syn. slam down
slap-dash(sl) ลวกๆ, See also: ผ่านๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slap(สแลพ) n. การตบ,การตบหน้า,การวางสิ่งที่แบนลงโครม,เสียงตบ,เสียงวางลงโครม,คำเสียดสี,คำเหน็บแนม,การหมิ่นประมาท,การปฎิเสธ vt. ตบ,ตบหน้า,วางลงโครม,เหน็บแนม,หมิ่นประมาท,สบประมาท. adv. อย่างแรง,อย่างฉับพลัน,โดยตรง, See also: slapper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
slap(n) การปะทะ,การตบ,การคลอน,การเหน็บแนม,การสบประมาท
slap(vt) ปะทะ,ตบ,คลอน,เหน็บแนม,สบประมาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slapstickละครตลกโปกฮา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slapA customer is having his shoes shined on a slapped-together stand.
slapBurning with anger, she slapped him.
slapEven so ... she didn't have to slap me!
slapHe slapped her.
slapHis rude reply provoked her to slap him on the face.
slapI got slapped on both cheeks.
slapI slapped him in the face.
slapShe slapped him on the face.
slapShe slapped me on the chin.
slapSlapped on the face, I didn't fight back.
slapThat kid got a slap from his mother for being rude.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะขาบ(n) slapstick made of split bamboo, See also: centipede-like stick, Syn. ไม้ตะขาบ, จะขาบ, Count Unit: อัน, Thai Definition: ไม้ไผ่ที่ผ่าขังปล้องแขวนไว้ตามยอดไม้สำหรับชักให้มีเสียงดังเพื่อไล่ค้างคาวเป็นต้น และที่พวกตลกลิเกละครเป็นต้นใช้ตีกันเล่น
ตบ(v) slap, See also: swat, pat, beat, Syn. ฟาด, ทุบ, แพ่น, หวด, ตี, Example: เธอตบหน้าเขาเพราะไม่พอใจที่เขาดูถูกเธอ, Thai Definition: เอาฝ่ามือหรือของแบนๆ เป็นต้น ตีอย่างแรง, เอาฝ่ามือแตะเบาๆ ด้วยความเอ็นดู
ตบหน้า(v) slap one's face, Example: เธอตบหน้าเขาเพราะความโกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผียะ[phia] (x) EN: slapping sound ; slap ; smack
ผัวะ[phua] (x) EN: pop ; sound of whipping or slapping  FR: crac !
ปรบ[prop] (v) EN: clap ; pat ; slap ; beat ; flap  FR: battre ; frapper
ตะขาบ[takhāp] (n) EN: bird scare made of split bamboo ; slapstick made of split bamboo
ตลกคาเฟ่[talok khāfē] (n, exp) EN: slapstick ; low comedy  FR: grosse farce [f]
ตะปบ[tapop] (v) EN: pounce on ; grab ; slap down ; swoop on ; seize ; hold  FR: saisir
ตบ[top] (x) EN: hit with the palm ; crush with the palms of both hands ; slap ; clap ; pat ; swat  FR: frapper de la main ; taper ; claquer
ตบเข่า[top khao] (v, exp) EN: slap one's knee
ตบหน้า[top nā] (v, exp) EN: slap in the face ; humilier  FR: gifler ; souffleter (vx) ; donner une claque (à qqn) ; claquer
ตบสลบไสล[top salopsalai] (v, exp) EN: slap (you) silly   FR: donner une claque

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAP S L AE1 P
SLAPE S L EY1 P
SLAPS S L AE1 P S
SLAPPED S L AE1 P T
SLAPPEY S L AE1 P IY0
SLAPDASH S L AE1 P D AE2 SH
SLAPPING S L AE1 P IH0 NG
SLAPHAPPY S L AE1 P HH AE2 P IY0
SLAPSTICK S L AE1 P S T IH2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slap (v) slˈæp (s l a1 p)
slaps (v) slˈæps (s l a1 p s)
slap-up (j) slˈæp-ʌp (s l a1 p - uh p)
slapped (v) slˈæpt (s l a1 p t)
slapdash (j) slˈæpdæʃ (s l a1 p d a sh)
slapping (v) slˈæpɪŋ (s l a1 p i ng)
slap-bang (a) slˈæp-bˈæŋ (s l a1 p - b a1 ng)
slapstick (n) slˈæpstɪk (s l a1 p s t i k)
slap-happy (j) slˈæp-hˈæpiː (s l a1 p - h a1 p ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳光[ěr guāng, ㄦˇ ㄍㄨㄤ, ] slap on the face, #13,111 [Add to Longdo]
初刻拍案惊奇[chū kè pāi àn jīng qí, ㄔㄨ ㄎㄜˋ ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] Slap the table in amazement, Part I; first of two books of stories by Ming dynasty novelist Ling Mengchu 凌蒙初 [Add to Longdo]
拍案叫絶[pāi àn jiào jué, ㄆㄞ ㄢˋ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄩㄝˊ, ] slap the table and cheer (成语 saw); amazing!; great! [Add to Longdo]
掌击[zhǎng jí, ㄓㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] slap [Add to Longdo]
击弦贝斯[jī xián bèi sī, ㄐㄧ ㄒㄧㄢˊ ㄅㄟˋ ㄙ, / ] slap bass (bass guitar technique) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ohrfeige {f} | Ohrfeigen {pl}slap in the face | slaps in the face [Add to Longdo]
Slapstick {m}; grotesker Gag; Situationskomik {f}slapstick [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お座なり;御座なり;御座成り;お座成り[おざなり, ozanari] (adj-na) perfunctory; apathetic; careless; slapdash; commonplace [Add to Longdo]
ちゃらんぽらん[charanporan] (n,adj-no) devil-may-care; speaking off-hand; slaphappy [Add to Longdo]
どたばた(P);ドタバタ[dotabata (P); dotabata] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) noisily (esp. the noise of heavy feet); (n) (2) (abbr) (See ドタバタ喜劇・ドタバタきげき) slapstick; (P) [Add to Longdo]
にこぽん[nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over [Add to Longdo]
ばちん[bachin] (adv-to) (on-mim) (with a) slap; smack [Add to Longdo]
ぱんぱん;パンパン[panpan ; panpan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) kapow; bang; slap; clap; (adj-na) (2) (on-mim) bulging; filled to bursting; (n) (3) (パンパン only) (See パンパンガール) prostitute (esp. just after WWII) [Add to Longdo]
びんた[binta] (n) slap in the face [Add to Longdo]
ぴしゃっと[pishatto] (adv) (on-mim) slapping; splatting [Add to Longdo]
ぴしゃぴしゃ;ぴしゃっぴしゃっ[pishapisha ; pishappishatsu] (adv) (1) slap (sound of a flat object continuously striking something); (2) splash [Add to Longdo]
ぴしゃり;ピシャリ[pishari ; pishari] (adv,adv-to) slapping; splashing; splatting; banging shut; flat (refusal, denial, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slap
   adv 1: directly; "he ran bang into the pole"; "ran slap into
       her" [syn: {bang}, {slap}, {slapdash}, {smack}, {bolt}]
   n 1: a blow from a flat object (as an open hand) [syn: {slap},
      {smack}]
   2: the act of smacking something; a blow delivered with an open
     hand [syn: {smack}, {smacking}, {slap}]
   v 1: hit with something flat, like a paddle or the open hand;
      "The impatient teacher slapped the student"; "a gunshot
      slapped him on the forehead"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top