ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slack

S L AE1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slack-, *slack*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
slack(adj) หย่อน, Syn. lax, limp
slack(adj) เฉื่อย, See also: เนือย, ไม่ใส่ใจ, Syn. sluggish, inattentive, lazy
slacks(n) กางเกงทรงหลวม, Syn. trousers, pants
slacken(vi) หย่อน, Syn. loosen, reduce
slacken(vt) ทำให้หย่อน, Syn. loosen, reduce
slacker(n) ผู้หลบเลี่ยง
slacken up(phrv) ลดลง (ความเร็ว / ความพยายาม), Syn. slack up
slack water(n) น้ำที่ไม่มีกระแสน้ำ, See also: ช่วงไม่มีกระแสน้ำ
slacken off(phrv) คลายออก, Syn. slack away, slack off
slacken off(phrv) ขี้เกียจ, See also: ไม่กระตือรือร้น, ซังกะตาย, Syn. ease off, ease up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
slack(สแลค) adj.,n.,vt.,vi. (ความ,ทำให้,กลายเป็น) หย่อน,เนือย,ผ่อน,ย้อย,ขี้เกียจ,เหนื่อยหน่าย,สะเพร่า,เฉื่อย,เชื่องช้า,อ่อนแอไม่หนักแน่น, (ฝีเท้า) เบา,ไม่สมบูรณ์
slack suitn. ชุดเสื้อผ้าสวมใส่ในบ้าน
slack tiden. น้ำที่ไม่มีกระแส,ระยะเวลาที่ไม่มีกระแสน้ำ
slack watern. น้ำที่ไม่มีกระแส,ระยะเวลาที่ไม่มีกระแสน้ำ
slacken(สแลค'เคิน) vi.,vt. หย่อน,ยาน,คลาย,หลวม,ปล่อย,กลายเป็นช้า,เนือย,เบาลง,อ่อนลง,ทำให้หย่อน,ทำให้ยาน,ทำให้ช้า, Syn. lessen
slacks(สแลคซฺ) n. กางเกงนุ่งเล่น (ของผู้หญิงและผู้ชาย)
half-slacksn. กางเกงครึ่งน่อง

English-Thai: Nontri Dictionary
slack(adj) หย่อน,ช้า,เนือย,สะเพร่า,เกียจคร้าน
slack(n) ความหย่อน,เศษถ่าน,ความเงียบเหงา,ความซบเซา
slacken(vi, vt) เพลามือ,หย่อนลง,ผ่อน,ขี้เกียจ,ยาน
slacker(n) คนขี้เกียจ,คนเลี่ยงงาน,คนหนีงาน,คนหนีทหาร
slackness(n) ความเนือย,ความเกียจคร้าน,ความซบเซา,ความเฉื่อยชา
slacks(n) กางเกงทรงหลวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
slack variableตัวแปรช่วย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
slackDepression is a period marked by slackening of business activity, widespread unemployment, falling prices, and wages, etc.
slackHe got the sack for slacking off at work.
slackHis slacks are all wrinkled.
slackIf you slack off ... it wouldn't be surprising it turns up in your school report would it?
slackI preferred wearing my Hawaiian T-shirt and green shorts to be cool and different, but I quickly got used to the white shirt and black slacks.
slackWe tend to slack off after many hours of hard work.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คลายตัว(v) slacken, See also: loosen, become loose, relax, Example: หัวใจเป็นเครื่องสูบฉีดเลือดประกอบด้วยผนังเป็นกล้ามเนื้อหนาหดตัวและคลายตัวเป็นจังหวะ
พลุ่ย(adj) loose, See also: slack, Syn. หลวม, ลุ่ย, หลุด, Example: คอเสื้อเชิ๊ตของเขาขาดพลุ่ยหมดแล้ว, Thai Definition: หลวมเข้าไป
เพลา(v) slacken, See also: relax, Syn. หย่อน, คลาย, ผ่อน, Example: เขาไปเจรจากับนายพรานให้เพลาการล่าฆ่าสัตว์ลงเสียบ้าง, Thai Definition: ทำให้เบาหรือน้อยลง, เบาพอประมาณ
ผ่อน(v) slacken, See also: relax, loosen, abate, Syn. คลาย, หย่อน, บรรเทา, ทุเลา, ผ่อนคลาย, Example: เขาพยายามทำให้ทุกคนผ่อนความตึงเครียดลงโดยการเล่าเรื่องชวนหัว, Thai Definition: ทําให้หย่อนหรือคลายความตึง
ลดละ(v) loosen, See also: slacken, relent, Syn. ผ่อนปรน, Example: หากนักการเมืองลดละเรื่องการแข่งขันทางการเมือง แล้วหันมาจับมือกันพัฒนาประเทศ ก็จะเป็นการสร้างเสถียรภาพให้กับเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก
ราปีก(v) slacken the speed when about to alight by reversing the wing, See also: back wind by reversing the wings (as birds do), glide, Thai Definition: หยุดขยับปีกถาไป (ใช้แก่นก)
การผ่อน(n) slackening, See also: loosening, abatement, alleviation, ease, relief, mitigation, Syn. การคลาย, การผ่อนคลาย, การบรรเทา, การลดหย่อน, Thai Definition: การทำให้หย่อนหรือคลายความตึง
ทูมทาม(adj) loose, See also: slack, lax, enlarged, Syn. เทิบ, เทิบทาบ, หย่อนยาน, หลวม, Example: เสียงดังแบบนี้แสดงว่าเครื่องยนต์มีลักษณะทูมทามมากแล้วนะ
เทิบทาบ(adv) slack, See also: ponderous, loosely, relaxedly, tardily, Syn. หย่อนยาน, ไม่รัดกุม, Example: กระโปรงของหล่อนยาวเทิบทาบไม่เหมาะกับตัว
รามือ(v) slacken, See also: abate, lessen, relax, decrease, reduce, be less active, loosen, Syn. วางมือ, Example: พัชรีเริ่มรามือจากการเป็นช่างเสริมสวย เพื่อให้ลูกสาวรับช่วงกิจการต่อไป, Thai Definition: ค่อยๆ เลิก, Notes: (สำนวน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การค้าฝืด[kānkhā feūt] (n, exp) EN: slack period
คลายตัว[khlāitūa] (v) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax  FR: se dénouer
ไม่หยุดหย่อน[mai yutyøn] (adv) EN: tirelessly ; nonstop ; without letup ; without slackening  FR: sans relâche ; sans arrêt ; non-stop (anglic.)
เนือย[neūay] (adj) EN: sluggish ; slack ; slow  FR: indolent ; apathique
เพลา[phēlā = phlao] (v) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax
ผ่อน[phǿn] (v) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce  FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ตัดกางเกง[tat kāngkēng] (v, exp) EN: have trousers made ; have pants made ; have slacks made
ถอย[thøi] (v) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken  FR: faiblir
หย่อน[yǿn] (v) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag  FR: relâcher ; détendre

CMU English Pronouncing Dictionary
SLACK S L AE1 K
SLACKS S L AE1 K S
SLACKEN S L AE1 K AH0 N
SLACKED S L AE1 K T
SLACKER S L AE1 K ER0
SLACKERS S L AE1 K ER0 Z
SLACKENS S L AE1 K AH0 N Z
SLACKENED S L AE1 K AH0 N D
SLACKNESS S L AE1 K N AH0 S
SLACKENING S L AE1 K AH0 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slack (v) slˈæk (s l a1 k)
slacks (v) slˈæks (s l a1 k s)
slacked (v) slˈækt (s l a1 k t)
slacken (v) slˈækən (s l a1 k @ n)
slacker (n) slˈækər (s l a1 k @ r)
slackly (a) slˈækliː (s l a1 k l ii)
slackens (v) slˈækənz (s l a1 k @ n z)
slackers (n) slˈækəz (s l a1 k @ z)
slackest (j) slˈækɪst (s l a1 k i s t)
slacking (v) slˈækɪŋ (s l a1 k i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
松动[sōng dòng, ㄙㄨㄥ ㄉㄨㄥˋ, / ] slack (due to loose joint), #14,877 [Add to Longdo]
懈怠[xiè dài, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄞˋ, ] slack; lazy; remiss, #27,965 [Add to Longdo]
懈惰[xiè duò, ㄒㄧㄝˋ ㄉㄨㄛˋ, ] slack; idle, #302,807 [Add to Longdo]
懈弛[xiè chí, ㄒㄧㄝˋ ㄔˊ, ] slack (discipline), #489,391 [Add to Longdo]
煤渣[méi zhā, ㄇㄟˊ ㄓㄚ, ] slack [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lose {n} (eines Taus) [naut.]slack (of a rope or a hawser) [Add to Longdo]
Schlaffseilschalter {m}slack rope switch [Add to Longdo]
Schlupfvariable {f} [math.]slack variable [Add to Longdo]
Stauwasser {n} (der Gezeiten)slack water (of the tides) [Add to Longdo]
Wackelkontakt {m}slack joint [Add to Longdo]
schlaff {adj} | schlaffer | am schlaffestenslack | slacker | slackest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりっと[kiritto] (adv,vs) (on-mim) (See きりり) stiff and slackless; tense without any looseness [Add to Longdo]
きりり[kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
ずく無し;尽無し[ずくなし, zukunashi] (n) (uk) bum; slacker; good-for-nothing; loser [Add to Longdo]
だらける[darakeru] (v1,vi) to be lazy; to be slack; to feel dull; to feel languid; to feel listless [Add to Longdo]
だれる[dareru] (v1,vi) (1) to lose interest; to weaken; to slacken; (2) to lose value after a peak (e.g. stock) [Add to Longdo]
スラック[surakku] (n) slack; (P) [Add to Longdo]
スラックス[surakkusu] (n) slacks; (P) [Add to Longdo]
テーパールドスラックス[te-pa-rudosurakkusu] (n) (See スラックス) tapered slacks [Add to Longdo]
ルーズ[ru-zu] (adj-na) (1) loose (e.g. belt); (2) slovenly; careless; slack; (P) [Add to Longdo]
引っ張り気味[ひっぱりぎみ, hipparigimi] (n) taut (condition); taken up slack; removed slack [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slack
   adj 1: not tense or taut; "the old man's skin hung loose and
       grey"; "slack and wrinkled skin"; "slack sails"; "a slack
       rope" [syn: {loose}, {slack}]
   2: flowing with little speed as e.g. at the turning of the tide;
     "slack water"
   3: lacking in rigor or strictness; "such lax and slipshod ways
     are no longer acceptable"; "lax in attending classes"; "slack
     in maintaining discipline" [syn: {lax}, {slack}]
   n 1: dust consisting of a mixture of small coal fragments and
      coal dust and dirt that sifts out when coal is passed over
      a sieve
   2: a noticeable deterioration in performance or quality; "the
     team went into a slump"; "a gradual slack in output"; "a
     drop-off in attendance"; "a falloff in quality" [syn:
     {slump}, {slack}, {drop-off}, {falloff}, {falling off}]
   3: a stretch of water without current or movement; "suddenly
     they were in a slack and the water was motionless" [syn:
     {slack}, {slack water}]
   4: a soft wet area of low-lying land that sinks underfoot [syn:
     {mire}, {quagmire}, {quag}, {morass}, {slack}]
   5: the quality of being loose (not taut); "he hadn't counted on
     the slackness of the rope" [syn: {slack}, {slackness}]
   6: a cord or rope or cable that is hanging loosely; "he took up
     the slack"
   v 1: avoid responsibilities and work, be idle
   2: be inattentive to, or neglect; "He slacks his attention"
   3: release tension on; "slack the rope"
   4: make less active or fast; "He slackened his pace as he got
     tired"; "Don't relax your efforts now" [syn: {slack},
     {slacken}, {slack up}, {relax}]
   5: become slow or slower; "Production slowed" [syn: {slow},
     {slow down}, {slow up}, {slack}, {slacken}]
   6: make less active or intense [syn: {slake}, {abate}, {slack}]
   7: become less in amount or intensity; "The storm abated"; "The
     rain let up after a few hours" [syn: {abate}, {let up},
     {slack off}, {slack}, {die away}]
   8: cause to heat and crumble by treatment with water; "slack
     lime" [syn: {slack}, {slake}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top