ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skyscraper

S K AY1 S K R EY2 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skyscraper-, *skyscraper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skyscraper(n) ตึกสูงมาก, See also: ตึกระฟ้า, อาคารสูง

English-Thai: Nontri Dictionary
skyscraper(n) ตึกระฟ้า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skyscrapersตึกระฟ้า [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skyscraperAll of a sudden the thirty-story skyscraper went up in flames.
skyscraperBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
skyscraperThe buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.
skyscraperThe law forbids the building of any skyscraper on this land.
skyscraperThe skyscraper rose above the other buildings around.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตึกสูง(n) high-rise building, See also: skyscraper, tall building, Syn. อาคารสูง, Example: ถนนธุรกิจในกรุงเทพเช่นถนนสีลมรายล้อมด้วยตึกสูงระฟ้า
ตึกระฟ้า(n) skyscraper, Syn. อาคารสูง, Example: ในประเทศญี่ปุ่นมีการสร้างตึกระฟ้าติดกันเป็นจำนวนมาก, Count Unit: หลัง, ตึก, Thai Definition: อาคารที่สูงมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตึกระฟ้า[teukrafā] (n, exp) EN: skyscraper  FR: gratte-ciel [m] ; tour [f] ; building [m] (anglic. - vx)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKYSCRAPER S K AY1 S K R EY2 P ER0
SKYSCRAPERS S K AY1 S K R EY2 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skyscraper (n) skˈaɪskrɛɪpər (s k ai1 s k r ei p @ r)
skyscrapers (n) skˈaɪskrɛɪpəz (s k ai1 s k r ei p @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩天大楼[mó tiān dà lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4], #45,232 [Add to Longdo]
摩天大厦[mó tiān dà shà, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄉㄚˋ ㄕㄚˋ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4], #91,597 [Add to Longdo]
摩天楼[mó tiān lóu, ㄇㄛˊ ㄊㄧㄢ ㄌㄡˊ, / ] skyscraper; CL:座[zuo4], #92,391 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wolkenkratzer {m} | Wolkenkratzer {pl}skyscraper | skyscrapers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スカイスクレーパー[sukaisukure-pa-] (n) skyscraper [Add to Longdo]
高層ビル[こうそうビル, kousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
高楼[こうろう, kourou] (n) lofty (high) building; skyscraper [Add to Longdo]
超高層ビル[ちょうこうそうビル, choukousou biru] (n) skyscraper [Add to Longdo]
超高層建築[ちょうこうそうけんちく, choukousoukenchiku] (n) skyscraper [Add to Longdo]
摩天楼[まてんろう, matenrou] (n) skyscraper; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  skyscraper
      n 1: a very tall building with many stories

Are you satisfied with the result?Discussions