ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skittish

S K IH1 T IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skittish-, *skittish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skittish(adj) พยศ (ม้า)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKITTISH S K IH1 T IH0 SH
SKITTISHNESS S K IH1 T IH0 SH N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skittish (j) skˈɪtɪʃ (s k i1 t i sh)
skittishly (a) skˈɪtɪʃliː (s k i1 t i sh l ii)
skittishness (n) skˈɪtɪʃnəs (s k i1 t i sh n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  skittish
      adj 1: unpredictably excitable (especially of horses) [syn:
             {skittish}, {flighty}, {spooky}, {nervous}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top