ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skirmish

S K ER1 M IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skirmish-, *skirmish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skirmish(n) การต่อสู้กันเล็กน้อย, See also: การปะทะกันเล็กน้อย, Syn. encounter, clash, conflict
skirmish(n) การโต้เถียงเล็กน้อย, See also: การประคารมเล็กน้อย, Syn. encounter, clash, conflict
skirmish(vi) ต่อสู้กันเล็กน้อย, See also: ปะทะกันเล็กน้อย
skirmish(vi) โต้เถียงกันเล็กน้อย, See also: ปะทะคารมเล็กน้อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skirmish(สเคอ'มิช) vi.,n. (การ) ต่อสู้กันประปราย,ต่อสู้กันระหว่างกลุ่มเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
skirmish(n) การประดาบ,การรบกันประปราย,การโต้เถียงเล็กน้อย
skirmish(vi) ประดาบ,รบกันประปราย,โต้เถียงเล็กน้อย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then, brothers in war, to the skirmish must we hence.ที่จะต่อสู้กันด้วยเหตุนี้เราจะต้อง Yellow Submarine (1968)
We're gonna form a skirmish line, 50 feet apart.เราจะสร้างเส้นพัลวัน 50ฟุต ออกจากกัน First Blood (1982)
A skirmish has broken out between student protesters and riot police assigned a security.มีเหตุตีกัน ระหว่างนักเรียนที่ประท้วง ...ตำรวจปราบจลาจลถูกส่งเข้าระงับเหตุ คาดว่ามีผู้บาดเจ็บ Akira (1988)
Of course, the oil companies used a skirmish over there to scare up domestic oil prices.และแน่นอนบริษัทน้ำมันใช้การต่อสู้ แกลอนละ 2 เหรียญ 50 ช่วยเพื่อนผมไม่ได้ Good Will Hunting (1997)
Including a small skirmish with Obi-Wan Kenobi and Anakin.รวมไปถึงการปะทะเล็กๆ ของโอบีวัน เคโนบีกับอนาคิน Star Wars: The Clone Wars (2008)
We skirmish to the death.เราต่อสู้กันจนตาย The Creepy Candy Coating Corollary (2009)
I pulled a couple of bullets from a Phoenix soldier they brought in after a skirmish with Taylor's men.หัวกระสุน สองนัด จากทหารหน่วยฟีนิกซ์ ได้มาหลังปะทะกับคนของเทย์เลอร์ Occupation (2011)
A minor skirmish foolishly engaged.มีเพียงการต่อสู้เล็กน้อยของพวกหน้าโง่เท่านั้น Blood Brothers (2013)
A skirmish becomes a war. A murder becomes a massacre.การกระทบกระทั่งเล็กน้อยกลายเป็นสงคราม การฆาตกรรมครั้งเดียวกลายเป็นการสังหารหมู่ Visionary (2013)
We got into a skirmish with another group.เราต่อสู้กันกับกลุ่มอื่นๆ Swear (2016)

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIRMISH S K ER1 M IH0 SH
SKIRMISHES S K ER1 M IH0 SH IH0 Z
SKIRMISHING S K ER1 M IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skirmish (v) skˈɜːʳmɪʃ (s k @@1 m i sh)
skirmished (v) skˈɜːʳmɪʃt (s k @@1 m i sh t)
skirmisher (n) skˈɜːʳmɪʃər (s k @@1 m i sh @ r)
skirmishes (v) skˈɜːʳmɪʃɪz (s k @@1 m i sh i z)
skirmishers (n) skˈɜːʳmɪʃəz (s k @@1 m i sh @ z)
skirmishing (v) skˈɜːʳmɪʃɪŋ (s k @@1 m i sh i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
小冲突[xiǎo chōng tū, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄨㄥ ㄊㄨ, / ] skirmish [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefecht {n}; Scharmützel {n} [mil.] | sich Gefechte liefernskirmish | to skirmish [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
散兵[さんぺい, sanpei] (n) skirmisher [Add to Longdo]
小競り合い;小競合い;小ぜり合い[こぜりあい, kozeriai] (n) skirmish; brief argument; exchange of words; quarrel [Add to Longdo]
前衛戦[ぜんえいせん, zen'eisen] (n) skirmish; prefinals (in games) [Add to Longdo]
前駆戦[ぜんくせん, zenkusen] (n) skirmish; prefinal (in games) [Add to Longdo]
前哨戦[ぜんしょうせん, zenshousen] (n) skirmish; preliminary encounter; prefinals (in games); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skirmish
   n 1: a minor short-term fight [syn: {brush}, {clash},
      {encounter}, {skirmish}]
   v 1: engage in a skirmish

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top