ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skipper

S K IH1 P ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skipper-, *skipper*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skipper(n) ผู้นำทีม, Syn. leader, commander

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skipper(สคีพ'เพอะ) n.,vt. (เป็น) กัปตันเรือ,ผู้บังคับการเรือ,ผู้นำทีม

English-Thai: Nontri Dictionary
skipper(n) ผู้บังคับการเรือ,กัปตันเรือ,ผู้นำทาง,กัปตันทีม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The skipper brave and sureมีผู้นำที่กล้าหาญและมั่นใจ Jumanji (1995)
Looks like Skipper got a case of the willies.-กัปตันเราก็ปอดแหกเป็นเหมือนกัน Event Horizon (1997)
Skipper get big money for rare animal.กะจะวางยาสลบคนทั้งเรือรึไง King Kong (2005)
Dr. Wilson? I'm Captain Michaels, skipper of the American ship.ดร วิลสัน ผมกัปตันไมเคิล ผู้บังคับการเรืออเมริกัน 2012 (2009)
- Skipper coming in! - Hold your fire!- กัปตันกำลังเข้ามา! Peleliu Airfield (2010)
In fact, I used to skipper this meatboat for a while.อันที่จริง ฉันเคยควบคุม ร่างนี้มาซักพักนึงนะ Let It Bleed (2011)
In fact, I used to skipper this meat-boat for a while.อันที่จริง ฉันเคยได้ ควบคุมร่างนี้พอสมควร The Man Who Knew Too Much (2011)
What's up, man? Patton, get me the Skipper now.แพ็ตตันได้รับฉันกัปตันตอนนี้ Lone Survivor (2013)
We have Necrobia rufipes, usually found in cooler, dry climates, and Cheese Skippers in the chest cavity, that are usually found where it's hot and humid.เรามีด้วงขาแดง มักจะพบใน สภาพอากาศที่เย็นและแห้ง และพบ Cheese Skippers ในช่องอก The Blood from the Stones (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skipperLet's call the dog Skipper.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วงกล้วย[duang klūay] (n) EN: Skipper
หนอนม้วนใบก้วย[nøn mūan bai klūay] (n, exp) EN: Skipper

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIPPER S K IH1 P ER0
SKIPPERS S K IH1 P ER0 Z
SKIPPER'S S K IH1 P ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skipper (v) skˈɪpər (s k i1 p @ r)
skippers (v) skˈɪpəz (s k i1 p @ z)
skippered (v) skˈɪpəd (s k i1 p @ d)
skippering (v) skˈɪpərɪŋ (s k i1 p @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skipper {m}; Schiffer {m}skipper [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せせり蝶;挵蝶(oK)[せせりちょう;セセリチョウ, seserichou ; seserichou] (n) (uk) skipper butterfly [Add to Longdo]
むつ五郎;鯥五郎[むつごろう;ムツゴロウ, mutsugorou ; mutsugorou] (n) (uk) mudskipper (Boleophthalmus pectinirostris); goggle-eyed goby [Add to Longdo]
スキッパー[sukippa-] (n) skipper; (P) [Add to Longdo]
青羽挵;青翅挵[あおばせせり;アオバセセリ, aobaseseri ; aobaseseri] (n) (uk) blue-winged skipper butterfly [Add to Longdo]
跳鯊[とびはぜ;トビハゼ, tobihaze ; tobihaze] (n) (uk) mudskipper (Periophthalmus cantonensis); mudspringer [Add to Longdo]
艇長[ていちょう, teichou] (n) skipper (of a boat); coxwain [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  skipper
      n 1: a student who fails to attend classes
      2: an officer who is licensed to command a merchant ship [syn:
         {master}, {captain}, {sea captain}, {skipper}]
      3: the naval officer in command of a military ship [syn:
         {captain}, {skipper}]
      v 1: work as the skipper on a vessel

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top