ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skinny

S K IH1 N IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skinny-, *skinny*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skinny(adj) ผอมมาก, See also: เหลือแต่หนังหุ้มกระดูก
skinny(n) ข้อมูลที่เชื่อถือได้ (คำสแลง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skinny(สคิน'นี) adj. ผอมมาก,หนังหุ้มกระดูก,เหมือนผิวหนัง,เหมือนเปลือก., See also: skinniness n. skinnily adv., Syn. lean, thin

English-Thai: Nontri Dictionary
skinny(adj) หนังหุ้มกระดูก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had a girlfriend, she was so skinny. You know how skinny she was?เเฟนผมผอมมาก รู้ไหมว่าผอมแค่ไหน Punchline (1988)
The skinny guard's getting to be a real pain in the ass.ไอผู้คุมมันทำท่าจะเล่นแง่กับฉัน Goodfellas (1990)
That skinny little brat?เด็กเหลือขอผอมแห้งนั่น? Anastasia (1997)
I see a skinny little nobody with no past and no future.ฉันเห็นเด็กผอมแห้งที่ไม่มีใคร ไม่มีแม้แต่อดีตหรืออนาคต Anastasia (1997)
You didn't kill anybody, too skinny for a gangbanger.นายไม่ได้ฆ่าใคร / แถมยังดูบอบบางเกินกว่าที่จะเข้าแกงค์ American History X (1998)
Big guy, big reach. Skinny guys fight till they're burger.กินเข้าไปจนหมดขวด Fight Club (1999)
Two skinny little kids... were fooling around in a pool dunking me and I swallowed some water.เด็กคะนอง 2 คนจับผมกดน้ำ ผมสำลักน้ำ Unbreakable (2000)
Skinny Billy.ไอ้จ้อย บิลลี่ Ken Park (2002)
Yeah, and maybe he'll growfur and a long skinny neck and call you Mama.ใช่, และบางที่พอเขาโตขึ้นและคอยาวขึ้น เขาอาจจะเรียกนายว่าแม่. Ice Age (2002)
You know, for a skinny white ho you're pretty tough.รู้มั้ย ผิวขาวผอมแห้งแบบหล่อนน่ะ อึดน่าดู Bringing Down the House (2003)
Oh, God - say yes, you skinny moron.โอพระเจ้า ตอบตกลงสิยัยกุ้งแห้ง Love Actually (2003)
When I was 13 years old, my dad he was this macho, hot-shot banker guy, and I was just this skinny little kid who'd been caught trying on his mother's shoes one too many times... anyway, my dad said he would rather die than raise a little nellyboyเมื่อตอนผมอายุ 13 ปี พ่อของผม.. เค้าเป็นนายธนาคารหนุ่มรูปหล่อ กล้ามใหญ่ และผมเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึง Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skinnyThat man is skinny, but his wife is fat.
skinnyThe Japanese onsen is a nice place for skinny-dipping.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผอม(adj) thin, See also: skinny, lean, bony, emaciated, slim, Syn. ซูบ, ซูบผอม, Ant. อ้วน, Example: คนธาตุไฟมักมีรูปร่างที่ผอมกว่าคนธาตุอื่น, Thai Definition: ร่างกายมีเนื้อน้อย
บาง(adj) thin, See also: skinny, slender, slim, Syn. บอบบาง, ผอมบาง, แบบบาง, Ant. อ้วน, หนา, หนั่นหนา, Example: ผู้หญิงร่างบางเหล่านั้นเหมาะที่จะเป็นนางแบบ, Thai Definition: ลักษณะของผู้ที่มีรูปร่างอ้อนแอ้นสะโอดสะอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บาง[bāng] (adj) EN: thin ; skinny ; slender ; slim ; slight  FR: mince ; fin
กะหร่อง[karǿng] (adj) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny
กะหร่องก่อง[karǿngkǿng] (adj) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny
ผอม[phøm] (adj) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim  FR: maigre ; émacié
ผอมแห้ง[phømhaēng] (adj) EN: very skinny ; emaciated  FR: émacié ; efflanqué

CMU English Pronouncing Dictionary
SKINNY S K IH1 N IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skinny (j) skˈɪniː (s k i1 n ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luán, ㄌㄨㄢˊ, / ] skinny; sliced meat, #102,926 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mager; dünn {adj} | magerer; dünner | am magersten; am dünnstenskinny | skinnier | skinniest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
か細い[かぼそい, kabosoi] (adj-i) (1) thin; skinny; (2) delicate; fragile; feeble [Add to Longdo]
スキニー[sukini-] (n) skinny [Add to Longdo]
痩せぎす[やせぎす, yasegisu] (adj-na) skinny [Add to Longdo]
痩せこける[やせこける, yasekokeru] (v1,vi) to get too skinny [Add to Longdo]
痩せた[やせた, yaseta] (adj-f) (1) (See 痩せる) thin; slim; skinny; (2) barren; infertile; sterile [Add to Longdo]
痩せっぽち[やせっぽち, yaseppochi] (n) skinny person; scrawny person; scarecrow; bag of bones [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skinny
   adj 1: being very thin; "a child with skinny freckled legs"; "a
       long scrawny neck" [syn: {scraggy}, {boney}, {scrawny},
       {skinny}, {underweight}, {weedy}]
   2: of or relating to or resembling skin
   3: fitting snugly; "a tightly-fitting cover"; "tight-fitting
     clothes" [syn: {tight-fitting}, {tightfitting}, {tight
     fitting}, {tightly fitting}, {skinny}]
   4: giving or spending with reluctance; "our cheeseparing
     administration"; "very close (or near) with his money"; "a
     penny-pinching miserly old man" [syn: {cheeseparing},
     {close}, {near}, {penny-pinching}, {skinny}]
   n 1: confidential information about a topic or person; "he
      wanted the inside skinny on the new partner"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top