ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skim

S K IH1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skim-, *skim*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skim(vt) ตักจากผิวหน้าของเหลว, Syn. scoop
skimp(vi) ใช้น้อยเกินไป, See also: บริโภคน้อยเกินไป, Syn. scamp, slight, pinch
skimmer(n) ผู้ตัก
skim off(phrv) ตักไขมันที่ลอยอยู่ออก, See also: กรองออก, ตักไขออก, Syn. cream off
skim off(phrv) คัดสรรสิ่งที่ดีที่ออกไป, See also: กรองออก, Syn. cream off
skim milk(n) นมไขมันต่ำ, Syn. skimmed milk
skim over(phrv) แล่นบนผิวของ, See also: ลื่นไถลบน
skim over(phrv) มองผ่านๆ, See also: ดูคร่าวๆ, Syn. skim through, skip through
skim through(phrv) มองผ่านๆ, See also: ดูคร่าวๆ, Syn. skim over, skip through
skimmed milk(n) นมไขมันต่ำ, Syn. skim milk

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skim(สคิม) vt. ตักของสิ่งที่ลอยอยู่บนผิวหน้าของเหลวออก,ขว้างแฉลบ,เกิดเป็นฝ้าอยู่บนผิวหน้า,ทำให้คลุมไปด้วยฝ้า,มองผ่านไปอย่างรวดเร็ว,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ vi. แฉลบผิวหน้าไป,เฉียดผ่านไป,ดูอย่างผิวเผิน,อ่านอย่างลวก ๆ ,กลายเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวหน้า.
skim milkn. นมที่ตักเอาฝ้าที่ลอยอยู่ออก,นมที่สกัดเอาไขมันออก
skimmed milkn. นมที่ตักเอาฝ้าที่ลอยอยู่ออก,นมที่สกัดเอาไขมันออก
skimmer(สคิม'เมอะ) n. ช้อนหรือทัพพีหรือพายที่ตักเอาฝ้าหรือฟองบนผิวหน้าของเหลวออก,ผู้ตักเอาฝ้าของเหลวออก
skimp(สคีมพฺ) vt.,vi. ตักออก,ช้อนออก. adj. ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ,ขี้เหนียว, See also: skimpily adv. skimpiness n.
eskimo(เอส'คิโม) n.,adj. ชาวเอสกิโม -Eskimoan adj. Eskimoid adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
skim(vi) แฉลบ,เฉียด,ระ
skim(vt) กวาดออก,ช้อนออก,อ่านคร่าวๆ,ศึกษาเพียงผิวเผิน
SKIM skim milk(n) หางนม
skimmer(n) ช้อน,ทัพพี,พาย,คนอ่านหนังสือลวกๆ
skimp(vi, vt) ขี้ตืด,ประหยัด,ขี้เหนียว,ทำลวกๆ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skim latexน้ำยางสกิม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Skim latexหางน้ำยางเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำยางข้นที่ยังมีปริมาณเนื้อยางอยู่ ประมาณร้อยละ 3 - 5 โดยน้ำหนัก สามารถนำไปแปรรูปเป็นยางดิบแห้งชนิดสกิมบล็อก (skim block) หรือ สกิมเครพ (skim crepe) [เทคโนโลยียาง]
Skimmerเครื่องกวาดฝ้าไข [สิ่งแวดล้อม]
Skimmingการชักน้ำช่วงบน, Example: กระบวนการการทดน้ำจากผิวน้ำในลำธาร หรือ คลองระบายน้ำ โดยใช้วิธีการทดเอาน้ำที่ไหลเอ่อล้นออกไปเพื่อหลีกเลี่ยงดินทราย ตะกอน หรือวัตถุอื่นๆ บริเวณท้องน้ำ [สิ่งแวดล้อม]
Skimmingการชักน้ำช่วงบน, การกวาดฝ้าไข, Example: 1) การชักน้ำช่วงบน : กระบวนการการทดน้ำจากผิวน้ำในลำธารหรือคลองระบายน้ำ โดยใช้วิธีการทดเอาน้ำที่ไหลเอ่อล้นออกไป เพื่อหลีกเลี่ยงดินทราย ตะกอน หรือวัตถุอื่นๆ บริเวณท้องน้ำ 2) การกวาดฝ้าไข : กระบวนการแยกไขมัน คราบน้ำมันออกจากถัง [สิ่งแวดล้อม]
Skimming Refineryโรงกลั่นน้ำมัน, Example: ประกอบด้วยหน่วยกลั่นบรรยากาศ และหน่วยกลั่นสุญญากาศ หรือ โรงกลั่นน้ำมันที่มีเฉพาะ Separation process ซึ่งจะกลั่นน้ำมันโดยอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโมเลกุลแต่อย่างใด [ปิโตรเลี่ยม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
skimp,skimpy,skimping[ซคิมพ,ซคิม-พิ,ซคิม-พิง] (vi, vt, adj) หวง, ขี้ตืด, ขี้เหนียว ทำอย่างลวกๆ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are a hundred different ways to skim off the top.มีร้อยวิธีต่างๆในการอ่านปิดด้านบนเป็น The Shawshank Redemption (1994)
Once the tallow hardens, you skim off a layer of glycerin.อยู่กับความเจ็บปวดนี่สิ อย่าไปคิดเรื่องอื่น ไม่, ไม่เอา โอ๊ย พระเจ้า! Fight Club (1999)
- Was there ever any real skim money?- ในถุงนั่นมันไม่เคยมีเงินจริงในนั้นใช่ไหม Giving Back (2008)
You've been running a skim since the very beginning.เธอทำงานอย่างลวกๆ ตั้งแต่เเรกแล้ว Fix (2009)
Skim milk, orange juice, and some yogurt.นมขาดมันเนย, น้ำส้ม, โยเกิร์ต Please, Do Talk About Me When I'm Gone (2010)
When your hand skims by, lightly touching meWhen your hand skims by, lightly touching me Episode #1.1 (2010)
Grande skim latte, two pumps sugar-free vanilla.ลาเต้แก้วใหญ่ ใส่วานิลลาไม่มีน้ำตาลสองช็อต Kick the Ballistics (2011)
And the mob controlled concrete back then... the Morello gang, I believe... and they cut corners to skim a profit, like, with steel rebar, for example.และในช่วงนั้น พวกม๊อบเป็นคนคุมการเทคอนกรีต แก๊งค์มอเรลโลมั้ง ฉันว่า และพวกนั้นชอบลดคุณภาพ เพื่อเพิ่มกำไร Pilot (2012)
And a small coffee with skim milk.และกาแฟใส่นมปลอดไขมันแก้วเล็ก The Bump in the Road (2012)
The plan was for me to marry Brandi and to-to skim off of her trust.แผนคือให้ผมแต่งงานกับ แบรนดี้ เพื่อดูดเงินจาก กองทุนของเธอ Lekio (2012)
But you do skim profits from your investors at your club, to milk your investors out of profits?แต่แกปลอมแปลงเอกสารรายได้ของคลับ, เพือกำจัดผลประโยชน์ของผู้ลงทุนใช่ไหม? Bears to the Rescue (2012)
Everybody skims a little cream.ทุกคน skims ครีมเล็ก ๆ น้อย ๆ . 2 Guns (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skimHe skimmed through the report.
skimI didn't have much time so I just skimmed through the article.
skimI try giving the book Reiko's recommended a quick skim read on the spot.
skimSkim through this pamphlet before you take the examination for our company.
skimThe airplane skimmed the ground before it crashed.
skimThe dragonfly was skimming across the water.
skimWe skimped on the hotel fees and slept outside.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่านผ่านๆ(v) skim (through), See also: read through, Ant. อ่านละเอียด, Example: เรื่องนี้ผมไม่ทราบรายละเอียด เพราะผมเพียงแค่อ่านผ่านๆ, Thai Definition: อ่านอย่างไม่ตั้งใจ
ปล่อยทิ้ง(v) neglect, See also: skimp, omit, be remiss, Syn. ละเลย, Example: เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับตาและโรคตาไม่ควรปล่อยทิ้งไว้หรือรักษาเองควรรีบไปหาแพทย์ทันที
เรียด(v) skim, Thai Definition: เฉียดผิวๆ
หางนม(n) skim-milk, See also: whey, Syn. หางน้ำนม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่านผ่าน ๆ[ān phān-phān] (v, exp) EN: skim (through) ; read through  FR: feuilleter ; parcourir
เฉี่ยว[chīo] (v) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping  FR: effleurer ; frôler
เอสกิโม[Ēskimō = Ētsakimō] (n, prop) EN: Eskimo  FR: esquimau [m]
ลวก[lūak] (v) EN: skimp ; scamp
แมงหน้าง้ำ[maēng nā ngam] (n, exp) EN: Common Skimmer ; River Skimmer
แมลงหน้าง้ำ[malaēng nā ngam] (n, exp) EN: Common Skimmer ; River Skimmer
แมลงระงำ[malaēng ra nagm] (n, exp) EN: Common Skimmer ; River Skimmer
นกกรีดน้ำ[nok krīt nām] (n) EN: skimmer
นกกรีดน้ำ[nok krīt nām] (n, exp) EN: Indian Skimmer  FR: Bec-en ciseaux à collier [m]
ปล่อยทิ้ง[plǿi thing] (v, exp) EN: neglect ; skimp ; omit ; be remiss

CMU English Pronouncing Dictionary
SKIM S K IH1 M
SKIMP S K IH1 M P
SKIMPY S K IH1 M P IY0
SKIMMER S K IH1 M ER0
SKIMMED S K IH1 M D
SKIMMERS S K IH1 M ER0 Z
SKIMMING S K IH1 M IH0 NG
SKIMPIER S K IH1 M P IY0 ER0
SKIMPING S K IH1 M P IH0 NG
SKIMPIEST S K IH1 M P IY0 AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skim (v) skˈɪm (s k i1 m)
skimp (v) skˈɪmp (s k i1 m p)
skims (v) skˈɪmz (s k i1 m z)
skimps (v) skˈɪmps (s k i1 m p s)
skimpy (j) skˈɪmpiː (s k i1 m p ii)
skimmed (v) skˈɪmd (s k i1 m d)
skimmer (n) skˈɪmər (s k i1 m @ r)
skimped (v) skˈɪmpt (s k i1 m p t)
skimmers (n) skˈɪməz (s k i1 m @ z)
skimming (v) skˈɪmɪŋ (s k i1 m i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīn, ㄧㄣ, ] Skimmia japonica; cushion, #18,080 [Add to Longdo]
[guān, ㄍㄨㄢ, ] Skimmia japonica, #22,871 [Add to Longdo]
撇去[piē qù, ㄆㄧㄝ ㄑㄩˋ, ] skim [Add to Longdo]
网杓[wǎng sháo, ㄨㄤˇ ㄕㄠˊ, / ] skimmer (kitchen utensil) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Magermilch {f}skim milk [Add to Longdo]
Skimütze {f}; Schimütze {f}ski cap [Add to Longdo]
blättereskim through [Add to Longdo]
Leerlaufmessung {f}skim reading [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あくを取る;灰汁を取る[あくをとる, akuwotoru] (exp,v5r) (See 灰汁・3) to skim the scum from broth or liquid; to skim (a liquid) [Add to Longdo]
エスキモー[esukimo-] (n) (See イヌイット) Eskimo [Add to Longdo]
エスキモー犬[エスキモーけん, esukimo-ken] (n) Eskimo dog [Add to Longdo]
クリームスキミング[kuri-musukimingu] (n) cream skimming [Add to Longdo]
スキマー[sukima-] (n) {comp} skimmer [Add to Longdo]
スキミング[sukimingu] (n) skimming (illegally copying credit cards with a swipe device) [Add to Longdo]
スキム[sukimu] (n,vs) skim [Add to Longdo]
スキムボード[sukimubo-do] (n) skimboard [Add to Longdo]
スキムミルク[sukimumiruku] (n) skim milk [Add to Longdo]
還元脱脂乳[かんげんだっしにゅう, kangendasshinyuu] (n) reconstituted skim milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skim
   adj 1: used of milk and milk products from which the cream has
       been removed; "yogurt made with skim milk"; "she can
       drink skimmed milk but should avoid butter" [syn: {skim},
       {skimmed}]
   n 1: a thin layer covering the surface of a liquid; "there was a
      thin skim of oil on the water"
   2: reading or glancing through quickly [syn: {skim}, {skimming}]
   v 1: travel on the surface of water [syn: {plane}, {skim}]
   2: move or pass swiftly and lightly over the surface of [syn:
     {skim over}, {skim}]
   3: examine hastily; "She scanned the newspaper headlines while
     waiting for the taxi" [syn: {scan}, {skim}, {rake}, {glance
     over}, {run down}]
   4: cause to skip over a surface; "Skip a stone across the pond"
     [syn: {skim}, {skip}, {skitter}]
   5: coat (a liquid) with a layer
   6: remove from the surface; "skim cream from the surface of
     milk" [syn: {skim}, {skim off}, {cream off}, {cream}]
   7: read superficially [syn: {skim}, {skim over}]

Are you satisfied with the result?Discussions