ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sketchy

S K EH1 CH IY0   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sketchy-, *sketchy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sketchy[ADJ] คร่าวๆ, See also: ลวกๆ, หยาบๆ, หวัดๆ, Syn. crude, coarse, preliminary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sketchy(สเคช'ชี) adj. เขียนหวัด ๆ ,วาดภาพหวัด ๆ ,ร่างภาพ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ครบ., See also: sketchily adv. sketchiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
sketchy(adj) ทำคร่าวๆ,ที่ร่างไว้,ไม่สมบูรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We have gotten reports, sketchy at best... of people mutating, their bodies swelling and distorting... changing somehow.สิ่งที่เรารายงานอยู่เป็นการรายงานคร่าวๆ ของผู้คนที่เพี้ยนไปจากเดิม ซากศพเริ่มเน่าเฟะตามท้องถนน อาจทุกที่ในโลกก็ว่าได้ In the Mouth of Madness (1994)
Details are sketchy...รายละเอียดยังไม่แน่ชัด Yankee White (2003)
'Witness reports are sketchy.'ผู้พบเห็นเหตุการณ์รายงานตรงกันว่า' Shaun of the Dead (2004)
Sidebar... tuck in your shirt. You look sketchy.อีกอย่าง สอดเสื้อซะ มันดูเซอร์ไป The Sweet Taste of Liberty (2005)
I'm sketchy?ฉันดูเซอร์ไป? The Sweet Taste of Liberty (2005)
It's sketchy, at best.ร่างดีที่สุดแล้วนะนี่ Bloodlust (2006)
Again, the details are sketchy, but the police appear to be treating this as a homicide.อีกครั้ง รายละเอียดมีน้อยมาก แต่ตำรวจก็ดำเนินการเหมือนการฆาตกรรม Dr. Feelgood (2007)
The details are sketchy right now,รายละเอียดยังคงคลุมเคลือ ในขณะนี้ The Ten (2007)
I'm starting to think there are some sketchy people involved.ฉันเริ่มคิดว่า มีคนมาเกี่ยวข้องด้วย Chuck Versus the Ex (2008)
The file is sketchy. She just transferred in.นีีเป็นประวัติคร่าวๆ เธอเพิ่งย้ายเข้ามา The Ex-Files (2008)
We're getting sketchy reports that bodies are still being discovered, but a spokesman for the military has assured us that the flu-like virus has been fully contained.เราขอสรุปอย่างสั้นๆว่า ยังคงตรวจพบศพอยู่ทั่วไป แต่ผู้สื่อข่าวของทหารได้ยืนยันว่า Day of the Dead (2008)
Well, that's really sketchy behavior.นั่นมันเป็นพฤติกรรมตื้นๆทั่วไป Dead Like Me: Life After Death (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sketchyHis explanation was too sketchy. I didn't understand it.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เผิน[adj.] (phoēn) EN: superficial ; skin-deeped ; shallow ; rough ; sketchy ; cursory   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKETCHY    S K EH1 CH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sketchy    (j) skˈɛtʃiː (s k e1 ch ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简约[jiǎn yuē, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄝ, / ] sketchy; concise; abbreviated, #8,764 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unklar; vage {adj} | unklarer; vager | am unklarsten; am vagestensketchy | sketchier | sketchiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大ざっぱ(P);大雑把[おおざっぱ, oozappa] (adj-na,n) rough (as in not precise); broad; sketchy; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sketchy
   adj 1: giving only major points; lacking completeness; "a
       sketchy account"; "details of the plan remain sketchy"
       [syn: {sketchy}, {unelaborated}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top