ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sketchily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sketchily-, *sketchily*, sketchy
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sketchily (a) skˈɛtʃɪliː (s k e1 ch i l ii)
sketchier (j) skˈɛtʃɪəʳr (s k e1 ch i@ r)
sketching (v) skˈɛtʃɪŋ (s k e1 ch i ng)
sketchiest (j) skˈɛtʃɪɪst (s k e1 ch i i s t)
sketchiness (n) skˈɛtʃɪnəs (s k e1 ch i n @ s)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คร่าว(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, not exactly, about, Syn. คร่าวๆ, เลาๆ, หยาบๆ, โดยประมาณ, Ant. อย่างละเอียด, Example: คุณพูดคร่าวๆ ก็พอไม่ต้องบรรยายยืดยาว, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า
คร่าวๆ(adv) approximately, See also: tentatively, sketchily, roughly, briefly, Syn. อย่างคร่าวๆ, โดยประมาณ, Ant. ละเอียด, Example: ผมพยายามจะวาดโครงสร้างรูปแบบกระบวนการดำเนินงานให้เห็นคร่าวๆ ก่อน, Thai Definition: พอเห็นเป็นเค้า

CMU English Pronouncing Dictionary
SKETCHING S K EH1 CH IH0 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unklarheit {f}sketchiness [Add to Longdo]
einzeichnen | einzeichnend | eingezeichnetto draw in; to sketch in | drawing in; sketching in | drawn in [Add to Longdo]
skizzendsketching [Add to Longdo]
skizzenhaft; flüchtig; oberflächlich {adv}sketchily [Add to Longdo]
unklar; vage {adj} | unklarer; vager | am unklarsten; am vagestensketchy | sketchier | sketchiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
写生[しゃせい, shasei] (n,vs) sketching; drawing from nature; portrayal; description; (P) [Add to Longdo]
焼き筆[やきふで, yakifude] (n) sketching pencil [Add to Longdo]
図取り[ずどり, zudori] (n) sketching [Add to Longdo]
製図[せいず, seizu] (n,vs) draughtsmanship; draftsmanship; drawing; sketching; mapmaking; cartography; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sketchily
      adv 1: in a sketchy incomplete manner; "he explained sketchily";
             "the dishes were only sketchily washed"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top