ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sketchbook

S K EH1 CH B UH2 K   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sketchbook-, *sketchbook*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sketchbook[N] สมุดหรือกระดาษที่ใช้ทำโครงร่าง, Syn. sketchpad

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sketchbookn. สมุดร่างภาพ,สมุดสำหรับเขียนหวัด ๆ ,สมุดบทความสั้น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
sketchbook(n) สมุดโครงเรื่อง,สมุดร่าง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your sketchbook?Poor me. Chapter Nineteen '.07%' (2007)
Children, open your sketchbooks and take out your pencils.เด็กๆ เปิดสมุดร่างของพวกเธอ แล้วหยิบดินสอขึ้นมา Like Stars on Earth (2007)
Isaac Mendez bequeathed his sketchbookไอแซ็ค เม็นเดซยกสมุดสเก็ตช์ภาพ Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
(Ando) He's getting away. He's got the sketchbook.เขากำลังหนีไปแล้ว Chapter Twelve 'Our Father' (2008)
I have to pee. guys, have you seen my sketchbook?ฉันต้องไปฉี่ พวกเราเห็นสมุดวาดภาพฉันรึเปล่า Pret-a-Poor-J (2008)
Have you seen my sketchbook?-มีใครเห็นสมุดร่างของหนูบ้างไหม? There Might be Blood (2008)
- Steven, you have your sketchbook? - Yes. yes i do.สตีเว่น คุณเอาสมุดสเกทช์รูปมาด้วยใช่ไหม ครับผมเอามาด้วย Insidious (2010)
Write the name of the person you love on the sketchbook over there.เขียนชื่อคนที่คุณรักบนนี้ Episode #1.2 (2012)
-Was your sketchbook in there? -It's gone.สมุดวาดภาพเธออยู่ในนั้นใช่ไหม? Dawn of the Planet of the Apes (2014)
When I first met Renan, he was mostly creating art in sketchbooks.ครั้งแรกที่พบเรแนน เขาเขียนภาพในสมุดสเก็ตช์ ภาพขนาดเล็ก Meru (2015)
Benjamin Franklin's sketchbook.สมุดบันทึกของเบ็นจามิน แฟรงคลิน I, Witness (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sketchbookIf you can, get a sketchbook and a 4B pencil. You don't need that expensive art materials yet.

CMU English Pronouncing Dictionary
SKETCHBOOK    S K EH1 CH B UH2 K
SKETCHBOOKS    S K EH1 CH B UH2 K S

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skizzenbuch {n} | Skizzenbücher {pl}sketchbook | sketchbooks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
スケッチブック[, sukecchibukku] (n) sketchbook; (P) [Add to Longdo]
スケブ[, sukebu] (n) (abbr) (See スケッチブック) sketchbook [Add to Longdo]
写生帖;写生帳[しゃせいちょう, shaseichou] (n) sketchbook [Add to Longdo]
落書き帳;落書帳;落書きちょう[らくがきちょう, rakugakichou] (n) sketchbook [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sketchbook
      n 1: a book containing sheets of paper on which sketches can be
           drawn [syn: {sketchbook}, {sketch block}, {sketch pad}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top