ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skedaddle

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skedaddle-, *skedaddle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skedaddle(n) รีบวิ่งหนี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
skedaddle (v) skˈɪdˈædl (s k i1 d a1 d l)
skedaddled (v) skˈɪdˈædld (s k i1 d a1 d l d)
skedaddles (v) skˈɪdˈædlz (s k i1 d a1 d l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずらかる[zurakaru] (v5r) to leave; to run away; to escape; to avoid detection after having done something; to play truant; to skedaddle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  skedaddle
      n 1: a hasty flight
      v 1: run away, as if in a panic

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top