ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sixteenths

S IH1 K S T IY1 N TH S   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sixteenths-, *sixteenths*, sixteenth
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา sixteenths มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *sixteenths*)
CMU English Pronouncing Dictionary
SIXTEENTHS S IH1 K S T IY1 N TH S
SIXTEENTH S IH0 K S T IY1 N TH
SIXTEENTH S IH1 K S T IY1 N TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sixteenths (n) sˈiːkstˈiːnθs (s ii1 k s t ii1 n th s)
sixteenth (n) sˈiːkstˈiːnθ (s ii1 k s t ii1 n th)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sixteenth(n) ลำดับที่สิบหก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sixteenth(ซิคซฺ'ทีนธฺ) adj.,n. ที่ 16,หนึ่งใน 16 ส่วนเท่า ๆ กัน.

English-Thai: Nontri Dictionary
sixteenth(adj) ที่สิบหก
sixteenth(n) อันดับที่สิบหก

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบหก
sixteenth[ซิคซฺ'ทีนธฺ] (adj) ที่สิบหก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sixteenthIn Shakespeare's time, in the sixteenth century, tennis was very popular at the English court.
sixteenthThe story goes back to the sixteenth century.
sixteenthToday is my sixteenth birthday.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
旧唐书[Jiù Táng shū, ㄐㄧㄡˋ ㄊㄤˊ ㄕㄨ, / ] History of the Early Tang Dynasty, sixteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Liu Xu 劉昫|刘昫 in 945 during Later Jin 後晉|后晋 of the Five Dynasties, 200 scrolls, #63,033 [Add to Longdo]
己卯[jǐ mǎo, ㄐㄧˇ ㄇㄠˇ, ] sixteenth year F4 of the 60 year cycle, e.g. 1999 or 2059, #68,504 [Add to Longdo]
唐书[Táng shū, ㄊㄤˊ ㄕㄨ, / ] same as 舊唐書|旧唐书, History of the Early Tang Dynasty, sixteenth of the 24 dynastic histories 二十四史, compiled under Liu Xu 劉昫 in 945 during Later Jin 後晉|后晋 of the Five Dynasties, 200 scrolls [Add to Longdo]
第十六[dì shí liù, ㄉㄧˋ ㄕˊ ㄌㄧㄡˋ, ] sixteenth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sechzehntel {n}sixteenth part [Add to Longdo]
Sechzehntelnote {f} [mus.]sixteenth note [Am.]; semiquaver [Br.] [Add to Longdo]
sechzehntesixteenth [Add to Longdo]
sechzehnte; sechzehnter; der Sechzehntesixteenth [Add to Longdo]
sechzehntensixteenths [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
己卯[つちのとう;きぼう, tsuchinotou ; kibou] (n) (See 干支) sixteenth of the sexagenary cycle [Add to Longdo]
[りょう, ryou] (n,pref) (1) both (e.g. both shoulders, etc.); (n) (2) ryo (obsolete unit of currency); (3) (See 斤) 41-42 g (one sixteenth of a kin); (4) (See 反・たん) 2 tan (measure of fabric size); (ctr) (5) counter for carriages (e.g. in a train) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top