ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sit-in

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sit-in-, *sit-in*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sit-in(n) การชุมนุมประท้วง, Syn. protest, march

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sit-in(ซิท'อิน) n. การจับกลุ่มนั่งประท้วง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sit-inการยึดพื้นที่ประท้วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think you forget that I staged a sit-in with Gloria Steinem at our nation's capitol and spent seven nights in prison-- or jail, really-- after the Selma riots in '65...เธอคงลืมไปว่าฉันเคยไปนั่งประท้วง กับกลอเรีย สไตเนม ที่ เมืองหลวงของเรา และใช้เวลา 7 คืน The Penelope Papers (2011)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sit-in (n) sˈɪt-ɪn (s i1 t - i n)
sit-ins (n) sˈɪt-ɪnz (s i1 t - i n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
シットイン[shittoin] (n) sit-in [Add to Longdo]
座り込み[すわりこみ, suwarikomi] (n,vs) sit-in (i.e. in protest); (P) [Add to Longdo]
座り込む;坐り込む[すわりこむ, suwarikomu] (v5m,vi) to sit down (and bask); to sit-in (in protest) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sit-in
      n 1: a form of civil disobedience in which demonstrators occupy
           seats and refuse to move

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top