ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sissy

S IH1 S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sissy-, *sissy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sissy(n) ผู้ชายหรือเด็กชายที่มีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cissy
sissy(n) คนขี้อาย, See also: คนขี้ขลาด, Syn. coward, milksop, weakling
sissy(n) เด็กผู้หญิงตัวเล็กๆ
sissy(adj) (ผู้ชาย) ซึ่งมีลักษณะเหมือนผู้หญิง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ซึ่งอ่อนแอเหมือนผู้หญิง, Syn. unmanly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sissy(ซิส'ซี) n. ชายหรือเด็กผู้ชายที่มีลักษณะเป็นหญิง,คนขี้ขลาด,หน้าตัวเมีย,เด็กหญิงเล็ก ๆ adj. มีลักษณะเป็นหญิง, See also: sissiness n. sissyness n.
sissyish(ซิส'ซิอิช) adj. มีลักษณะเป็นหญิง

English-Thai: Nontri Dictionary
sissy(n) คนหน้าตัวเมีย,พี่สาว,กะเทย,คนขี้ขลาด

CMU English Pronouncing Dictionary
SISSY S IH1 S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sissy (n) sˈɪsiː (s i1 s ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Weichling {m} | Weichlinge {pl}sissy | sissies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シスターボーイ[shisuta-bo-i] (n) sissy (wasei [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sissy
   adj 1: having unsuitable feminine qualities [syn: {effeminate},
       {emasculate}, {epicene}, {cissy}, {sissified},
       {sissyish}, {sissy}]
   n 1: a timid man or boy considered childish or unassertive [syn:
      {sissy}, {pantywaist}, {pansy}, {milksop}, {Milquetoast}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top