ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sirup

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sirup-, *sirup*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sirup(n) น้ำเชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sirup(เซอ'รัพ) n.,vt. =syrup (ดู)
sirupy(เซอ'ระพี) adj. =syrupy (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
sirup(n) น้ำอ้อย,น้ำเชื่อม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sirup; syrup๑. ยาน้ำเชื่อม๒. น้ำเชื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่อิ่ม[chaē-im] (adj) EN: preserved in sirup
เชื่อม[cheūam] (v) EN: boil in sirup ; candy  FR: confire ; candir
น้ำเชื่อม[nāmcheūam] (n) EN: sirup ; treacle ; molasses  FR: sirop [m] ; mélasse [f]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sirup (n) sˈɪrəp (s i1 r @ p)
sirups (n) sˈɪrəps (s i1 r @ p s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sirup {m}syrup [Add to Longdo]
Sirup {m} (aus Zuckerrohr)treacle [Add to Longdo]
Sirup {m}molasses [Add to Longdo]
sirupartig; sirupähnlich {adj}syrupy [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねとねと[netoneto] (adv,vs) sticky; gooey; sirupey [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  sirup
      n 1: a thick sweet sticky liquid [syn: {syrup}, {sirup}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top