ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sinfully

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sinfully-, *sinfully*, sinful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sinful(adj) ชั่วร้าย, See also: ร้าย, มีบาป, มีความผิด, Syn. bad, corrupt, immoral, Ant. pure, moral, pious

English-Thai: Nontri Dictionary
sinful(adj) ชั่วร้าย,บาปหนา

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sinfulWhen I was on the verge of losing you, I saw how sinful my soul was.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาธรรม(adj) iniquitous, See also: sinful, ungodly, wicked, Syn. เลว, อธรรม, Ant. ธรรมะ, Thai Definition: ชั่ว, ไม่เป็นธรรม, ไม่เที่ยงธรรม, ไม่ยุติธรรม
บาปหนา(n) sinfulness, See also: heavy sin, Syn. บาปหนัก, Ant. บุญหนัก, Example: การกระทำของเขาถือเป็นบาปหนาที่ต้องชดใช้ในเร็ววันแน่, Thai Definition: บาปหรือกรรมที่มีมาก, บาปที่สั่งสมไว้มาก
บาปหนา(adj) sinful, See also: wicked, Syn. บาปหนัก, Example: ดิฉันไม่อยากจะพูดกับคนบาปหนาเช่นคุณ, Thai Definition: ที่มีบาปหรือกรรมมาก, มีบาปสั่งสมไว้มาก
กาลี(n) bad, See also: evil, wicked, sinful, devilish, Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, เลว, ต่ำช้า, Ant. ดี, ประเสริฐ, Example: คนที่มีความคิดกาลีอย่างนี้ใครๆ ก็ไม่อยากยุ่งด้วย
เลว(v) be bad, See also: be sinful, be wicked, Syn. ต่ำ, ทราม, Example: การวิพากษ์วิจารณ์ก็คือการประเมินค่าพฤติกรรมที่ทำไปแล้วว่าดีหรือเลว พร้อมให้เหตุผลประกอบ
อกุศลเจตนา(n) malice, See also: sinful intention, evil intention, ill intent, vicious intent, Example: เพราะเขามีอกุศลเจตนาตลอดเวลา เขาจึงไม่มีความสุข, Count Unit: กุศลเจตนา, Thai Definition: ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว, เจตนาชั่ว, เจตนาไม่ดี, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อกุศลเจตนา[akusonlajēttanā] (n) EN: malice ; sinful intention ; evil intention ; ill intent ; vicious intent
บาป[bāp] (v) EN: sin ; be sinful  FR: pécher
บาปหนา[bāpnā] (adj) EN: sinful ; godless ; wicked  FR: impie ; mauvais
ชั่วร้าย[chūarāi] (adj) EN: wicked ; bad ; low ; evil ; sinful  FR: méchant ; malveillant
ด่างพร้อย[dāngphrøi] (adj) EN: guilty ; blameworth ; tainted ; sinful  FR: taré
เลว[lēo] (v) EN: be bad ; be sinful ; be wicked  FR: être méchant
มีบาป[mī bāp] (adj) EN: sinful

CMU English Pronouncing Dictionary
SINFUL S IH1 N F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sinful (j) sˈɪnfəl (s i1 n f @ l)
sinfulness (n) sˈɪnfəlnəs (s i1 n f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
罪性[zuì xìng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, ] sinfull nature [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sündhaftigkeit {f}sinfulness [Add to Longdo]
sündhaftsinful [Add to Longdo]
sündhaft {adv}sinfully [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P) [Add to Longdo]
悪業[あくごう;あくぎょう, akugou ; akugyou] (n) (あくごう is used esp. in Buddhism) evil or sinful deed; bad karma [Add to Longdo]
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful [Add to Longdo]
業の深い[ぎょうのふかい, gyounofukai] (adj-i) (See 業が深い) sinful [Add to Longdo]
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty [Add to Longdo]
罪深い[つみぶかい, tsumibukai] (adj-i) sinful [Add to Longdo]
破戒僧[はかいそう, hakaisou] (n) depraved monk; sinful priest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top