ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sillily

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sillily-, *sillily*, silly
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silliness(n) ความโง่เขลา, Syn. foolishness, imbecility, stupidity
tonsillitis(n) ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ, Syn. amygdalitis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tonsillitis(ทอนซิลไล'ทิส) n. ภาวะต่อมทอนซิลอักเสบ., See also: tonsillitic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
silliness(n) ความเซ่อ,ความโง่,ความเหลวไหล,ความบ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peritonsillitisเนื้อเยื่อรอบทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sillimaniteซิลลิมาไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
tonsillith; tonsillolith; tonsolithนิ่วทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillitic-ทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillitisทอนซิลอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsillolith; tonsillith; tonsolithนิ่วทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tonsolith; tonsillith; tonsillolithนิ่วทอนซิล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tonsillitisทอนซิลอักเสบ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sillimaniteซิลลิมาไนต์, Example: แหล่ง - ในประเทศไทย พบตามหินแปร พวกหินชีสต์ หินไนส์ทางภาคเหนือทั่ว ๆ ไป ประโยชน์ - เป็นตัวอย่างเพื่อการศึกษา เพราะเป็นแร่ประกอบหินที่สำคัญของหินแปร [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กะเร่อกะร่า(adv) clumsily, See also: foolishly, sillily, Syn. เร่อร่า, Example: ชายคนนั้นเดินกะเร่อกะร่าเข้ามาในห้องประชุม
ความเขลา(n) stupidity, See also: foolishness, silliness, Syn. ความโง่เง่า, ความโง่, ความโง่เขลา, Ant. ความฉลาด, ความเฉลียวฉลาด, Example: ความเขลานั้นเกิดขึ้นเพราะปราศจากการคิดพิจารณา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมทอนซิลอักเสบ[tǿm thønsin aksēp] (n) EN: tonsillitis  FR: amygdalite [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FUSILLI F Y UW0 S IH1 L IY0
SILLIER S IH1 L IY0 ER0
SILLIEST S IH1 L IY0 AH0 S T
SILLIMAN S IH1 L IH0 M AH0 N
SILLINESS S IH1 L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sillier (j) sˈɪlɪəʳr (s i1 l i@ r)
sillies (n) sˈɪlɪz (s i1 l i z)
silliest (j) sˈɪlɪɪst (s i1 l i i s t)
silliness (n) sˈɪlɪnəs (s i1 l i n @ s)
tonsillitis (n) tˌɒnsɪlˈaɪtɪs (t o2 n s i l ai1 t i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Albernheit {f}silliness [Add to Longdo]
albern {adv}sillily [Add to Longdo]
dumm; doof {adj} | dümmer; doofer | am dümmsten; am doofstensilly | sillier | silliest [Add to Longdo]
Tonsillitis {f}; Mandelentzündung {f} [med.]tonsilitis; tonsillitis [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぐ, gu] (n,adj-na) (1) foolishness; silliness; stupidity; folly; (2) (arch) (hum) I; me; (P) [Add to Longdo]
愚鈍[ぐどん, gudon] (adj-na,n) (sens) stupidity; silliness [Add to Longdo]
愚劣[ぐれつ, guretsu] (adj-na,n) foolishness; stupidity; silliness [Add to Longdo]
痴態[ちたい, chitai] (n) foolishness; silliness [Add to Longdo]
扁桃炎;へんとう炎[へんとうえん, hentouen] (n) tonsillitis [Add to Longdo]
扁桃腺[へんとうせん, hentousen] (n) (1) tonsils; (2) (abbr) (See 扁桃腺炎) tonsillitis [Add to Longdo]
扁桃腺炎[へんとうせんえん, hentousen'en] (n) tonsillitis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top