ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

silken

S IH1 L K AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -silken-, *silken*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
silken(adj) คล้ายไหม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
silken(ซิล'เคิน) adj. ทำด้วยไหม,คล้ายไหม,หุ้มด้วยไหม,เป็นวาวมัน,อ่อนนิ่ม,สุภาพ,ละมุนละไม,โอ่อ่า,หรูหรา., Syn. suave

English-Thai: Nontri Dictionary
silken(adj) เหมือนไหม,ทำด้วยแพร,เป็นมัน,อ่อนนุ่ม,ละมุนละไม,หรูหรา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her sides are silken soft...สีข้างของเธอช่างนุ่มนวล... Divining Rod (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไหม[mai] (adj) EN: silken  FR: soyeux

CMU English Pronouncing Dictionary
SILKEN S IH1 L K AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
silken (j) sˈɪlkən (s i1 l k @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Seidentofu {n}silken tofu [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絹ごし豆腐;絹漉し豆腐;きぬごし豆腐[きぬごしどうふ, kinugoshidoufu] (n) silken tofu; soft tofu [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 silken
   adj 1: having a smooth, gleaming surface reflecting light;
       "glossy auburn hair"; "satiny gardenia petals"; "sleek
       black fur"; "silken eyelashes"; "silky skin"; "a silklike
       fabric"; "slick seals and otters" [syn: {satiny},
       {sleek}, {silken}, {silky}, {silklike}, {slick}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top